דת ומדינה בישראל: ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית

סוגיות הנוגעות לדיון בישראל כמדינה יהודית דמוקרטית

ב"מגילת העצמאות" הוגדרה מדינת ישראל כ"מדינה יהודית בארץ ישראל". הגדרה זו מצביעה על מהותה היהודית של המדינה, המקיימת קשר הדוק עם יהודי התפוצות ופתוחה לעלייה יהודית. היסטורית, הכרזת המדינה מתארת את הקמתה כתוצאה מהחזון הציוני להקים בית לאומי ליהודים בארץ ישראל (עניין המתחזק נוכח הסמיכות למלחמת העולם השנייה ולשואה). ואכן רוב אזרחי המדינה הם יהודים, השפה המדוברת היא עברית, וסמלי המדינה, המנונה הלאומי, מוסדותיה, חוקיה ותרבותה מבטאים את אופייה היהודי.

אלא שבאותה הכרזה מוצהרת הכוונה להבטיח חופש דת, כמקובל במדינות דמוקרטיות. הבטחה זו מנוגדת לחקיקה דתית במספר תחומים הפוגעת בחירויות-יסוד של האזרח במשטר דמוקרטי. ועל כך במקרים שיפורטו להלן.

סוגיית מיהו יהודי

סוגיות הנישואין והקבורה

סוגיית השבת

סוגיית השירות הצבאי

*****

דת ומדינה בישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית

חברה ופוליטיקה בישראל

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.