סיכום: המהפכה הצרפתית

המהפכה הצרפתית היא אחד מנקודות המפנה הדרמטיות והחשובות ביותר בהיווצרות מבני יסוד של התרבות המערבית והעולמית בימינו כמו הלאומיות, הדמוקרטיה והחילוניות והיא המבטאת של תהליכי שינוי חברתיים, כלכליים, פוליטיים והגותיים עמוקים שהתרחשו בעת החדשה. המהפכה בצרפת היא הביטוי הדרמטי ביותר של עידן המהפכות ששטף את אירופה מסוף המאה ה-18 והיא מגיע שנים ספורות לאחר המהפכה האמריקאית שגם לה נודעת חשיבות עצומה בעיצוב העולם המערבי ושינוי סדרי המשטר והחברה בו.

המהפכה הצרפתית – סיכום נקודות עיקריות

המהפכה הצרפתית התחילה ב -1787. נקודת הציון העיקרית שלה מתרחשת ב- 1789 והיא מסתיימת עם עלייתו של נפוליאון לשלטון ב- 1799. המהפכה הייתה לאחד מהאירועים שהוליכו את אירופה לאמץ רעיונות ליברליים ודמוקרטיים כמו בארה"ב (אך בנסיבות שונות).

בעקבות המהפכה הצרפתית והמהפכה התעשייתית: פירוק המערכת הפיאודלית, דרישות ליותר חופש (פוליטי, דתי, כלכלי) ועלייה בלאומיות. הרעיונות החדשים יניעו את אירופה להתנדנד בין מהפכנות ושמרנות (עד מלחמת העולם השנייה).

סיבות והגורמים למהפכה הצרפתית

שורשי המהפכה בשילוב בין חולשות המלך, רעיונות חדשים ומצוקה כלכלית.:

משבר פיננסי: צרפת עמדה בפני משבר פיננסי חמור עקב רמות גבוהות של חובות וגביית מס לא יעילה. הממשלה לקחה הלוואות כבדות כדי לממן מלחמות והייתה צריכה להכביד את עול המיסוי כדי לעמוד בהן.

חוסר יציבות פוליטית: המלוכה הצרפתית הייתה חלשה ולא פופולרית, והממשלה לא הצליחה לטפל ביעילות בבעיות הפיננסיות והחברתיות של המדינה. זה הוביל לאי יציבות פוליטית ולחוסר שביעות רצון נרחבת.

אי שוויון חברתי: החברה הצרפתית הייתה מאוד לא שוויונית, כאשר רוב האוכלוסייה חיה בעוני בעוד שמספר קטן של אצילים ואנשי דת נהנו מעושר ופריבילגיות. אי השוויון הזה היה מקור לטינה וכעס בקרב המעמדות הנמוכים.

רעיונות הנאורות: בתקופת הנאורות, תקופה של תסיסה אינטלקטואלית ופילוסופית, הופצו רעיונות רבים שערערו על הסמכות המסורתית וקראו לזכויות וחירויות גדולות יותר. רעיונות אלו, כמו האמונה בזכויות הגלומות של האדם, מילאו תפקיד בעיצוב התנועה המהפכנית בצרפת.

משבר חקלאי וכלכלי: צרפת נפגעה מסדרה של יבול גרוע ומשבר כלכלי, שהובילו לעליית מחירי המזון ולהגברת העוני בקרב האוכלוסייה הכפרית. הדבר תרם לתחושת חוסר שביעות הרצון ואי השקט שסללו את הדרך למהפכה.

רקע פוליטי:

לאחר ניסיונות כושלים לפתרון המשבר הכלכלי, מתכנסת אסיפת המעמדות לאחר 175 שנים. האסיפה כוללת נציגים ממעמד האצולה, הכמורה והמעמד השלישי ( כפריים +בורגנים אשר זוכים לייצוג מזערי יחסית למספר האנשים אותם הם באים לייצג). ראה סיכום מורחב אודות הרקע למהפכה הצרפתית.

השפעת הוגי הנאורות על המהפכה הצרפתית

המהפכה קיבלה השראה מהגותם של הוגי הנאורות ובהם, למשל:

מונטסקייה: רפובליקה, הפרדת רשויות, הענקת חירויות.

לוק: אמנה חברתית במסגרתה מגן השליט על זכויות נתיניו.

רוסו: הנתינים כפופים לשלטון מתוך בחירה ומוותרים על טובתם האישית למען טובת הכלל.

אירועים מרכזיים במהפכה הצרפתית

לאחר שהמעמד השלישי הציע את ההפרדה הנ"ל ונדחה, מכריזים נציגיו על הקמת "האסיפה הלאומית" שתייצג את מרבית הצרפתים. לאחר 3 ימי התבצרות ב"אולם הטניס" במטרה לקדם את רעיון החוקה, התסיסה מחריפה. זאת בגלל ניסיון הדיכוי של המלך. בשיא התסיסה, מתקיף ההמון את הבסטיליה (בית הכלא בו נכלאים מי שנחתם נגדו שטר המלך) ומשחררים מספר אסירים. כמו כן, הם פוגעים במבנה עצמו.

לאחר חודש (אוגוסט 1789), האצולה מוותרת על תאריה ועל המיסים שהיא מקבלת והאסיפה הלאומית מבטלת את זכויות היתר והחובות הפיאודלים (השחרור האמיתי יסתיים רק כעבור 4 שנים). באותו חודש, יוצאת הצהרת זכויות האדם והאזרח הכוללת:

–                     שוויון פוליטי ואזרחי של כל האזרחים

–                     ריבונות העם

–                     חובת ציות לחוק המבטא את רצון הרוב

–                     חופש הדיבור והעיתונות

–                     הפרדת רשויות

תמצית הרעיונות וסיסמת המהפכה: חירות, שוויון ואחווה.

לאחר מספר שבועות מתקיים "מצעד הרעבים" אל ארמון המלך והוא נדרש לעקור מוורסאי לפריז. לאחר מכן, נמשכת המהפכה בגלים עד עליית נפוליאון בונפרט לשלטון (באותה שנה, מוצא לואי ה-16 להורג).

נפוליאון היה חלק מקבוצת הכוח היעקובינית אשר נחשבת לדמוקרטית קיצונית. הוא יוצא למסע כיבושים המביא את צרפת לשיא כוחה יד שנכשל לכבוש את רוסיה וצבאו מתמוטט. הוא מבטל את הרפובליקה שהוסמכה וקובע את "קוד נפוליאון" המזכיר את חוקי רומא העתיקה. רבים מהישגי המהפכה נמחקו מיד.

מקורה ומשמעותה של הססמא "חירות, שוויון, אחווה" במהפכה הצרפתית

תוצאות המהפכה הצרפתית:

הפלת המלוכה: המהפכה הצרפתית הביאה להפלת המלוכה הצרפתית ולהקמת רפובליקה.

ביטול הפיאודליזם: המהפכה הביאה לביטול הפיאודליזם ולסיום הפריבילגיות לאצולה ולאנשי הדת.

ביסוס סובלנות דתית: המהפכה הובילה לכינונה של סובלנות דתית ולסיום הקתוליות המוסמכת על ידי המדינה.

כינון קוד נפוליאון: המהפכה הביאה לכינונו של קוד נפוליאון, שהוא מערכת חוקים שקודדה רבות מהזכויות והחירויות שנקבעו במהלך המהפכה והשפיעו על מערכות המשפט ברחבי העולם.

השפעה על מדינות אחרות: למהפכה הצרפתית הייתה השפעה משמעותית על מדינות אחרות, והעניקה השראה לתנועות דומות לשינוי ודמוקרטיה.

גרימת אובדן חיים משמעותי: המהפכה הביאה לאובדן חיים משמעותי, הן בשלב הראשוני של המהפכה והן במהלך שלטון הטרור שלאחר מכן.

ראו גם: סיכום מורחב של המהפכה הצרפתית וכן אודות תוצאות המהפכה הצרפתית.

לדעת עוד:

ציטוטים היסטוריים מעניינים על המהפכה הצרפתית

היום שבו אי אפשר יותר: איך באות מהפכות לעולם?

מה אומר (ומה לא אומר) עקרון שלטון העם בדמוקרטיה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: