פילוסופיה יוונית – המדריך המלא

להלן תמצאו אסופת מאמרים בנושאי פילוסופיה יוונית. המאמרים מכסים תחומים שונים ובעיקר הוגים שונים בעולם המרתק והמופלא של הפילוסופיה היוונית והם מהווים כלי לימודי, למטרות אקדמיות או להעשרה ועניין, בעבור כל מי שמתעניין בתחום של פילוסופיה יוונית.

המאמרים מסודרים בצורה כרונולוגית ומתחילים עם הרקע ההיסטורי לפילוסופיה היוונית ועם ראשוני הפילוסופים היוונים – הפילוסופים המילטיים – תאלס, אנאקסימנס ואנאקסימנדרוס. לאחר מכן ממשיכה הפילוסופיה היוונית עם הפילוסופים הקדם-סוקרטיים כמו פיתוגרס והפיתגוריים, קסנופנס, הרקליטוס, פרותגורס והסופיסטים, שמהווים את הרקע להבנת הדיאלוגים של סוקרטס ואפלטון. לאחר מכן ממשיכים המאמרים אודות הפילוסופיה היוונית עם סקירת היבטים עיקריים במשנתו של אפלטון (ומורו וכוכב הדיאלוגים שלו – סוקרטס) בתחומי ההכרה, תורת המדינה ודיאלוגים שונים כמו מנון, המדינה (פוליטיאה), המשתה ועוד. לאחר מכן אנו מגיעים אל אחת מגולות הכותרת של הפילוסופיה היוונית – הפילוסופיה של אריסטו. כאן תמצאו סדרת מאמרים אודות התחומים השונים שבהם נגע אריסטו, ממטאפיזיקה ועד אתיקה ותורת המדינה, שמהווים למעשה את החלק הארי של המורשת שהנחילה הפילוסופיה היוונית לעולם המערבי.

הרקע ההיסטורי לפילוסופיה היוונית

הפילוסופים המילטיים – הפילוסופים היוונים הראשונים

תאלס – ראשון הפילוסופים היוונים

אנאקסימנדרוס – הראשית

אנקסימנס – הכל אוויר

פיתגורסהמספר האלוהי

קסנופנס – המונותיאיסט הראשון?

הרקליטוס – אי אפשר להכנס אל אותו נהר פעמיים

הלוגוס על פי הרקליטוס

העולם כתנועה על פי הרקליטוס

פרמנידס – היש ישנו והאין איננו

הפואמה של פרמנידס

הפרדוקסים של זנון

אמפדוקלס – הדומה על פי הדומה

הפואמות של אמפדוקלס

אנאקסגוראס

השוואה בין פרמנידס, אמפדוקלס ואנאקסגוראס

האטומיסטים

דמוקריטוס

הסופיסטים – קאליקלס, אנטיפון, ניקופון, גלאוקון, תראסימאכוס, גורגיאס, פרותגורס

פרותגורס

סוקרטס ואפלטון

מבוא לפילוסופיה של אפלטון

דיאלוג אפלטוני

קריטון – פרידה מסוקרטס

אפלטון \ מנון

מנון – חלק 1

מנון – חלק 2: פרדוקס מנון ותורת ההיזכרות

מנון – חלק 3 -הסגולה הטובה

לכס – דיאלוג אפלטוני על מהות החינוך

פידון

המשתה – נאומים על אהבה

המדינה

המדינה – חלק ב

המדינה – חלק ד

המדינה – חלקים ה ו-ז

המדינה ח,ט,י

אפלטון על החינוך

תורת האידיאות ומשל המערה

אפלטון על סוגי המשטרים השונים

הדיאלוגים המאוחרים של אפלטון – הסופיסט, פרמנידס, טימיאוס

אריסטו

מבוא קצר להגות של אריסטו מתוך סדרת הפילוסופים הגדולים

אריסטו – הקטגוריות

אריסטו על הפירוש והאנליטקות

אריסטו – פיזיקה

אריסטו – מטאפיזיקה

מטאפיזיקה אלפא

מטאפיזיקה גמא ואפסילון

מטאפיזיקה תטא

מטאפיזיקה למדא

פוליטיקה

אריסטו- אתיקה

פרונסיס – התבונה המעשית

טבלה מסכמת

סיכומים בפילוסופיה יוונית:

הפילוסופים הקדם- סוקראטיים

מיתוס

הפילוסופים המילטים

פיתגורס והפיתגוריים

קסנופאניס והרקליטוס

פרמנידס

אמפדוקליס ואנאקסגוראס- הפלורליסטים

האטומיסטים

הסופיסטים

סוקראטס – סיכום כללי

אפלטון – כללי

אריסטו – מבוא

המשתה של אפלטון

פידון – אפלטון

אותיפרון – אפלטון

מנון – אפלטון

האפולוגיה של סוקראטס

נושאים נוספים

הבחנה בין תופעה ומהות

בין מיתוס ופילוסופיה

הקדם-סוקראטיים, הסופיסטים וסוקראטס

תורת ההיזכרות של אפלטון

הישארות הנפש אצל אריסטו

תורת המדינה של אריסטו

מושגים

זמן מיתי

האש על פי הראקליטוס

אפוריה

אירוניה סוקראטית

אידיאה אפלטונית

משל הקו המחולק

סיבה פועלת

המניע הבלתי מונע

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

פילוסופיה יוונית – המדריך המלא

מועדון 27 – מיתוס או מציאות?

מה משותף לג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין, ג'ים מוריסון, קורט קוביין, איימי וויינהאוס? והאם בשביל תהילת עולם צריך למות צעיר? מיתוס מועדון 27

עוד דברים מעניינים: