פילוסופיה יוונית: אריסטו – הקטגוריות

הקטגוריות  \ אריסטו

הקטגוריות הוא חיבור של אריסטו שיחסית לא בנוי בצורת הרצאה- ייתכן שהוא סיכום הרצאה ערוך, או שהוא נכתב מאוחר יותר ע"י תלמידיו של אריסטו. הוא עוסק, כאמור, במילים ומונחים. החיבור מתחיל בהגדרת הומונימים (מילים שונות בעלות הגדרות שונות), סינונימים (אותה מילה המתייחסת לדברים שונים, אך באותה הגדרה) ופארונימים (מילים שהן נגזרות של מילים אחרות). כך הוא מתווה את השילוש המרכיב את השפה: דבר, מילה והגדרה.

לאחר ההגדרות הראשוניות  אריסטו ממשיך ומחלק את השפה כולה ע"י שתי הבחנות: האם הוא נוכח בנושא או לא, והאם הוא נאמר על נושא או לא. כך אריסטו יוצר ארבע קטגוריות שונות:

  • זה שאינו נוכח בנושא ואינו נאמר על נושא הוא הפרט, דבר שאני מצביע עליו בשלמותו.
  • זה שנאמר על נושא אך אינו נוכח בנושא הוא דבר שנאמר על הנושא כולו ולא על חלק או תכונה שלו. למשל: אדם, בעל חיים.
  • זה שנוכח בנושא ונאמר על נושא הוא דבר שנאמר על חלק או תכונה שלו ולא על הנושא כולו. לדוגמה: שחור, חכם.
  • זה שנוכח בנושא אך לא נאמר על נושא הוא מה שקיים כחלק של פרט מסוים. זוהי התכונה הפרטית שלא עשו עליה הכללה של פרט אחד ספציפי.

התכונות שנאמרות על נושאים הן פרדיקטים, בעוד אלה שלא נאמרים קיימים במציאות באופן ראשוני.

אריסטו מחלק את כל העולם וכל מה שניתן להגיד ע"י השפה. אם ההגדרה של הפרדיקט חלה על נושא, זוהי תכונה מהותית שלו. אם ההגדרה שלו אינה חלה על נושא בשלמותו, אלא רק בחלקו, אלה תכונות מקריות. אריסטו לוקח את כל התחום של הדברים שנוכחים בנושא ולא נאמרים על נושא ומחלק אותן לקטגוריות- אוסף סוגי הדברים שניתן לומר על נושאים. אם אנו שואלים "מהו הדבר?" התשובה תהיה עצם משני; אם שואלים "איך הדבר?", התשובה תהיה אחת מהקטגוריות הנ"ל- כמות, איכות, יחס, מקום, זמן, מצב, קניין, פעולה כפעיל, פעולה כנפעל.

ראה גם:

פילוסופיה יוונית – המדריך המלא

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

פילוסופיה יוונית: אריסטו \ הקטגוריות

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

עוד דברים מעניינים: