פילוסופיה יוונית- מדריך: דמוקריטוס

דמוקריטוס

 

דמוקריטוס חי לקראת אמצע המאה החמישית לפני הספירה. הוא בא מאבדרה וגם כתב הרבה מאוד מהפילוסופיה שלו- אך מעט מאוד שרד עד ימינו. היה לו מורה בשם לאוקיפוס, ולא תמיד ברור מתי מה שמיוחס לדמוקריטוס נאמר ע"י מורהו- לא נשאר כלום מכתביו של לאוקיפוס.

דמוקריטוס טען טענה בסיסית על עולם החומר: הוא טען כי קיים דבר הנקרא 'אטום' (בלתי ניתן לחלוקה ביוונית), שהם אינם משתנים, מתהווים או כלים, והם חסרי תכונות כשלעצמם. אטומים אלה הם אבני הבניין של כל החומר והיסודות. הם נמצאים בתוך ריק, ובתוכו הם נמצאים במצב של תנועה בלתי פוסקת, מה שיוצר התנגשויות, התרחקויות, התחברויות, וכו'. כל אותם דברים שאנו מכירים במציאות היומיומית החושית שלנו נבנה מאותם אטומים ואותן התנגשויות, והתנועה הבלתי פוסקת היא שיוצרת את התכונות השונות שאנו תופסים. התכונה היחידה שהאטומיסטים ייחסו לאטומים היא גודל, כמות וצורה- כל שאר התכונות נגזרות מיחסים וכוחות, והם לא אינהרנטים באטומים. יתרונה הגדול של גישה זו היא שהיא מתארת את המציאות במונחים מדידים וכמותיים, שניתן להסביר אותם בצורה מכניסטית- ניתן לזקק את האובייקט מהסובייקט.

בעיות עם הגישה האטומיסטית:

–          הם לא הצליחן להסביר את תכונות החומר מעבר לאטומים- צריך להיות משהו שגורם לדבר להיות אדום או מתוק. אמנם התכונות נקלטות בצורה סובייקטיבית, אך עדיין יש תכונות סובייקטיביות שונות לכל עצם ועצם, וצריך להיות הסבר וסיבה להבדל זה.

–          בעולם אותו הם מתארים חסרה חוקיות- הוא מאוד אקראי. חסר הסבר לחיבור של החזרה של חוקים ותבניות מסוימות בטבע. זוהי בעיה כמעט עם כל הסבר מכניסטי.

פילוסופיה יוונית – המדריך המלא

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

עוד דברים מעניינים: