פילוסופיה יוונית – מדריך: אנאקסימנס

פילוסופיה יוונית: אנאקסימנס

הראשית על פי אנאקסימנס היא אוויר המרכיבה גם את האלים כשהכול הוא למעשה אוויר אך ברמות דחיסה שונות. בניגוד לקודמיו ששאלו "מה?" הוא שאף לתת הסבר מדעי כלשהו ל"איך". (הדחיסות) על כן, על אף הנסיגה הנראית לעין מאנאקסימנדרוס, למעשה אנאקסימנס ביצע קפיצה מחשבתית גדולה. יתר על כן, נשמתנו היא אוויר ועל כן אנחנו עשויים מהראשית המרכיבה את הכול. אנחנו העולם בקנה מידה קטן. אם אנחנו כמו העולם כך נוכל להכיר את העולם.

פילוסופיה יוונית – המדריך המלא

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

עוד דברים מעניינים: