פילוסופיה יוונית: טבלה מסכמת

סוקרטסאפלטוןאריסטוקדם סוקרטיים
אונטולוגיה?
 • העולם המוחש והאידאות קיימות – ברמות אונטולוגיות שונות (הסולם האירוטי והקו המחולק)
 • הקיום הולך מהאוניברסלי לפרטי- האוניברסלי ממשי יותר מהפרטים
 • קטגוריות קיימות – העצם קיים יותר (בנפרד?) משאר הקטגוריות כן הוא המצע שלהם
 • צורה וחומר הם שני אספקטים של העצם
 • אין אוניברסלי ללא פרטי- הפרטים הם הדבר הממשי ביותר
מים, אוויר, אפריון, אש-שינוי, אחד מושלם, 4 היסודות (+מריבה ואהבה), זרעים, אטומים, יחס מספרי.
אפיסטמולוגיה
 • אלנכוס – יש לחקור את הדברים: מתחילים ממה שיש ואז מנסים ללבן את הסתירות בדבר
 • העולם המוחש ניתן להכרה ע"י השכל והחושים אבל לא תיתכן ידיעה לגביהם – רק סברה נכונה
 • רק עולם האידאות ניתן לידיעה זאת ע"י העיסוק הפילוסופי – דיאלקטיקה
 • ידיעה קורית בזכות אידאת הטוב (משל השמש)
 • ניתן להכיר את כל מה שיש בעזרת החושים ובעזרת השכל: התודעה מקבלת את צורת העצם (לא הצורה המהותית).
 • סולם הידיעה: חושים> זכרון> נסיון (לא ניתן ללמדו)> אומנות (ניתן ללמדה)> מדע> מדע עיוני
הירקליטוס: ניתן להבין את העולם דרך ניגודיו, חייבים להכיר את העולם דרך החושים, אך הם לא מספיקים- חייבים לחקור מעבר

פרמנידס: העולם ניתן להכרה משום שהוא אחד ומושלם, החושים משקרים

אמפדוקלס: חלקיקים מהדבר נכנסים אלינו לעין וכך אנו מזהים אותם, like by like

פסיכולוגיה – נפש
 • הנפש נצחית, תפקיד הפילוסוף הוא לזכך את הנפש בעזרת חקירה, הגוף מגביל את הנפש מתבונה (כי צריך גם לאכול ולישון ולא רק להתפלסף כל היום)
 • בנפש יש תכונות מוסריות
 • גישה דואליסטית:
 • במנון: נפש פשוטה – מסוג נצחי כמו של האידאות – באמצעותה אפשר לדעת (חשוב לשים לב לזה שבמנון עוד אין אידאות- לכתוב משהו על אידאות במנון זה הורדת נקודות מובטחת לדעתי…)
 • בפיידרוס: נפש מורכבת, הכוללת תאוות והגיון (סוס שחור ולבן – שניהם נדרשים להובלת המרכבה)
 • פידון: הנפש היא נצחית, גלגול נשמות, הנפש היא הצד האידאי באדם השואף לצאת
 • במדינה: העוז צריך ללכת בעקבות ההגיון ולא בעקבות התאוות (התאוות מעקבות את הנפש). בנפש הטובה יש איזון בין העוז, התבונה והתאוות.
 • לא גישה דואליסטית:
 • הנפש היא צורת הגוף (לא לגמרי מדויק… אפשר לקרוא על זה בסיכום של שי)
 • הנפש היא תכלית הגוף
 • הנפש היא מנהגית הגוף (?)
 • הנפש היא המימוש (הפועל) של החיים של כל גוף חי
 • הנפש מחולקת: נפש מזינה, נפש חשה, נפש חושקת, נפש מניעה ונפש חושבת
 • אין הישארות נפש- הנפש לא יכולה להתקיים בנפרד מגוף
פיתגורס: נצחיות הנפש, יש גיהנום וגן עדן

דמוקריטוס – אטומיסטים: מטריאליזם מוניסטי – הנפש היא מאטומים ולאחר מות הגוף אטומי הנפש מתפזרים…

פוליטיקה ואתיקהאתיקה:

 • אדם לא עושה עוול מרצונו (אלא בשל טעות – שיקול דעת מוטעה) כלומר אין חולשת הרצון!
 • עדיף לסבול עוול מלעשות עוול
 • החיים הטובים עדיפים על החיים "סתם" (אין טעם לחיים ללא חקירה)
 • חוק מוסרי תופש תמיד
 • המוסר מזכך את נשמת האדם
 • צדיק וטוב לו רשע ורע לו

פוליטיקה:

 • ביקורת חברתית במנון – בעלי הסגולה הטובה לא מחנכים את בניהם
 • יש לחלוק כבוד לפילוסופים (אפולוגיה)
 • חובת הציות לחוקי המדינה (גם כשלא נעים) אי ציות לחוק הוא אבדון למדינה
 • הפרת חוק הוא הפרת הסכם
אתיקה:

 • אגואיזם: האדם שואף לאידאת הצדק (כמו לכל שאר האידאות)
 • דרוש עוז שחונך היטב, שיקשיב להגיון ויתגבר על התאוות
 • דרושה הרמוניה בנפש
 • יש חולשת רצון! כניעה לתאוות

פוליטיקה:

 • המדינה המועדפת היא אוטרקית
 • דרושה התמחות וחלוקת עבודה
 • תועלת הדדית
 • מעמד שומרים ואנשי מגן
 • דרוש חינוך פילוסופי טוב
 • הרמוניה בין המעמדות
 • הצדק והאושר של הפרט הם מה שהצדק והאושר הם במסגרת המדינה
 • משטר צודק יוציא את הסגולה הטובה באנשים
 • "השקר האציל"
 • דירוג  והידרדרות המדינות: אריסטוקרטיה, טימוקרטיה, אוליגרכיה, דמוקרטיה, טיראניה
אתיקה:

 • שביל הזהב (דרך האמצע): סגולות טובות וסגולות רעות- האמצע הוא יחסי- לכל דבר יש עודף, חוסר ואיזון. צריך לשאוף לאיזון
 • דרוש שיקול דעת והמעשה המוסרי הוא פר סיטואציה
 • הצדיק תמיד יעשה מעשה צודק
 • מורגלים במידות הטובות ע"י חינוך ואימון
 • האופי נוצר בתהליך של עיצוב ע"י ההורים והמורים הילדות, ואח"כ גם עצמי
 • תבונה מעשית וחכמה עיונית
 • המעשה נובע מהיסק מעשי (חוק כללי, סיטואציה ספציפית – פעולה)
 • אין חולשת רצון!
 • פעילות העיון היא האושר העליון
 • ההתנהגות האנושית היא תכליתית למען האושר ולמען הסגולה הטובה (הראוי והמצוי הם אחד)

פוליטיקה:

 • האדם הוא חיה פוליטית כי יש לו שפה
 • הפילוסוף הפוליטיקאי הוא המאושר באדם!
 • המדינה היא יצור אורגני והפרט לא יכול להתקיים בנפרד (גוף ואיברים)
 • לא נקבע איזה שלטון עדיף – עדיף שהפילוסופים ישלטו (אם אחד- מלוכה, אם כמה – אריסטוקרטיה, אם רבים – פוליטאה)
 • לגבי הנקודה הקודמת: ההבנה שלי היא שאריסטו טוען שהמשטר הכי טוב הוא מלך, כל עוד יש אדם המוכשר לכך ופועל לטובת הכלל, אבל לכל משטר יש חסרונות ויתרונות. גם אריסטוקרטיה ופוליטאה זה סבבה
סופיסטים: רלטביזם מוסרי – ."האדם הוא מידת הכל", "החזק הוא הצודק", טבעת גיגס, אמנה חברתית, פיזיס VS נומוס

פיתגוראים: חיים מוסריים

לוגיקה
 • איך צריכה להיראות הגדרה
 • חוק אי הסתירה
 • עקביות בטיעון
 • עץ פרדיקטים – הוכחה בעזרת היפותזה (מנון, משל הקו המחולק)
 • הגדרה באמצעות חלוקה (סופיסטן)
 • קטגוריות, אנליטיקות, על הפירוש
 • בנייה על אקסיומות שברורות לכולם
 • לא ניתן לטעון נגד חוק הסתירה בלי להשתמש בו- כל דיבור הופך אותו לאמיתי
 • פרמנידס: חוק אי הסתירה
תיאולוגיה
 • אין אלוהים אבל האידאות הן אלה אשר מניעות את הכל – אליהן שואפת הנפש
 • המניע הבלתי מונע
 • אלוהים לא מקיים שום קשר עם האנושות
 • אלוהים הוא פועל ממומש מתמשך- אין בו פוטנציאל
 • היא משכילה את עצמה ולכן היא מאושרת
 • השוויוניות בין המינים האלוהיים היא תוספת אישית שלי.
–          קסנופנס: האלים השקריים תמיד מואנשים, האל האמיתי הוא אחד וטוב מוחלט

פילוסופיה יוונית – המדריך המלא

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים: