פילוסופיה יוונית – מדריך: אנאקסגוראס

אנאקסאגוראס

פריקלס שלט באתונה ותקופתו היא תחילת תור הזהב באתונה בהבאתו את אנאקסאגוראס ומאוחר יותר התיישבותם של הסופיסטים ועד להיווסדות האקדמיה של אפלטון. הוא נחשב האתיאיסט הראשון וטען כי השמש אינה אלא "גוש מתכת מלובן". לבסוף נתבע לדין בגין אי כיבוד האלים…

אנאקסאגוראס ממשיך את פרמנידס באומרו כי מה שהווה אינו נוצר אך גורס כמו אמפדוקלס כי ישנו ריבוי. אך בניגוד אליו אמר כי ישנו הכול בכל. ישנם למעשה אינסוף שורשים או יסודות המרכיבים את כל הדברים רק בפרופורציות שונות. על כן, לא נוכל לפרק ולחלק דבר כי בכל חלק הכי קטן ישנו אותו הרכב ואותם יחסים של היסודות הנמצאים בחלק הגדול כלומר חלוקת החומר לעולם לא תביאנו לחלקיקו האחרון, ועל כך הוא אמר: "אין לקטן קטן ביותר אלא תמיד קטן יותר…אך גם מן הגדול יש תמיד גדול יותר, והוא שווה במספרו לקטן…" (פר' 3). ההבדלים כאמור נמצאים בפרופורציות.

הערות:

  1. בספר של שקולניקוב מציין הוא את Cornford  שטען כי דבריו של אנאקסאגוראס באומרו כי עקרון שוויון החלקים ועקרון הרכב היסודות, סותרים זה את זה. אם הכול מורכב יסודות אזי מדוע אם נחלק בשר אינסוף פעמים עדיין נקבל בשר? אך אנאקסאגוראס אומר כי אם היינו מחלקים ומחלקים ולבסוף מגיעים ליסודות אזי הייתה סתירה עם עקרון אי-ההתהוות.. ועל כך אמר: "ואיך ייווצר שיער משאינו שיער ובשר משאינו בשר?" (פר' 10).
  2. ברור כי הושפע מזינון ורעיון החלוקה האינסופית (1/n∑)

אך כיצד בכלזאת משתנות הפרופורציות? הכוח המניע לפי אנאקסאגוראס הוא השכל, הלוגוס או ביוונית אתונאית ה-nous. "השכל הוא בלתי מוגבל…הוא לבדו בעצמו…וכוחו גדול ביותר.. בכולם השכל מושל.." (פר' 12). הוא טען כי כוחו של הnous  הוא מעין כוח סיבובי צנטריפוגלי שגורם לדברים להיפרד ולהתאחד,  כוח הגורם לסיבוב הקוסמוס, כמו גם גורם למערבולת השמש והכוכבים. הכוח הוא תמידי וגורם לכך שדברים נוצרים ומתכלים כל הזמן.

פילוסופיה יוונית – המדריך המלא

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

עוד דברים מעניינים: