הפילוסופים הקדם סוקרטיים

התייחסות פילוסופית (לפי שקולניקוב:)

מודעות: ידיעה מודעת.

כוללנות: מושאה של הפילוסופיה הוא הכל, שיטה המקשרת את הריבוי לממשי. מדעים נוגעים לקטעים של המציאות, פילוסופיה נוגעת להכל. מתוך השאלה הכוללנית (תאלס) נפרדים מאוחר יותר המדעים.

רפלקטיביות: הפילוסופיה יוצרת לעצמה כלים של ידיעה, ועוסקת בהבררת מושגים. הפרדה בין האובייקט לידיעה אודותיו (התפתחות מאוחרת בקדם-סוקראטים). המושג ככלי לחקירת הממשות (סוקראטס).

מאפייני החשיבה היוונית המוקדמת:

-ראשוניות, התבוננות ללא מושגים קודמים, שאלות בסיסיות.

-ספקנות חלקית, כנגד טענות או מושאים ספציפיים, ולא ספקנות כוללת כמו של דקארט. הספקנות לא שיטתית.

-פילוסופיה ריאליסטית: אין הפרדה בין סובייקט ואובייקט, שאלת אפשרות ההכרה אינה נידונה אלא מונחת כפתורה מראש.

-העדר הבחנה בין יחיד וחברה.

הפילוסופים המילטים

פיתגורס והפיתגוריים

קסנופאניס והרקליטוס

פרמנידס

אמפדוקליס ואנאקסגוראס- הפלורליסטים

האטומיסטים

הסופיסטים

סיכומים בפילוסופיה יוונית

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו