המשתה של אפלטון – סיכום קצר

נקודות חשובות מתוך המשתה של אפלטון:

פידרוס: האהבה עושה אותנו לבני אדם טובים, מתוך המסירות לאהוב ואי-הרצון שיראה אותנו בפגם כלשהו.

אריסטופנס: סיפור האנדרוגינוס.

הדיאלוג עם אגאתון:

-הכרח שיהיה לארוס מושא, ארוס הוא אהבת משהו. ולא רק זו, באהבתו ארוס משתוקק, והוא משתוקק לדבר שחסר לו, כי הרי לא ניתן להשתוקק למשהו שכבר יש לך, או שמא שיש לך יהיה לך גם להבא – בכל מקרה משתוקק למה שאינו מובטח לו. אהבה היא אהבת דבר מסוים שחסר.

– האהבה היא השתוקקות ליופי. לפיכך נמצא כי ארוס חסר את היופי. והיופי בעיני סוקראטס הוא הטוב, ועל כן ארוס חסר את הטוב ואת היפה, ורק משתוקק להם.

הדיאלוג עם דיוטימה

–          ארוס אינו מכוער וסכל. כמו הסברה הנכונה, שלא ניתן להסבירה אך אינה מוטעית וכך היא מהווה ערך ביניים בין התבונה והסכלות, כך ארוס אינו מכוער ואינו יפה, אלא דבר מה בניהם.

–          ארוס אף אינו אחד מהאלים, כי הרי האלים יפים ומאושרים, אך נוכחנו כי ארוס אינו כזה ולפיכך אינו אל אלא דמון, שלב ביניים בין בן-תמותה ובן-אלמוות. הדימונים הם המתווכים בין האדם לאלים (תפילות, מנחות וכו')

–          ארוס נולד ממשכב העניות עם השפע (זאוס) ומאחר שהדבר קרה בחגיגה ללידת אפרודיטה ומאחר שהיא יפה וארוס נמשך ליפה, דבק בה ארוס ושירת אותה.

–          כך, ארוס, בן העניות והשפע, הוא בעצמו כעור ועני (בגלל אימו) אך הוא משתוקק ומחפש את היפה (בגלל אביו)

–          הוא אינו בן-תמותה ולא בן-אלמוות, ולכן בעת שפע הוא חי ובעת מחסור מת וחוזר חלילה.

–          הפילוסוף הוא בין חכם לכסיל. הכסיל אינו יודע שהוא חסר דבר, והחכם אינו חסר מאום, והפילוסוף הוא זה שחסר לו והוא מודע לכך ומבקש למלא את החלל.

–          -אך ארוס אינו שואף לטוב, אלא למעשה לפרייה, להולדה. כי בן-תמותה זוכה לאלמוות רק דרך ההולדה, ואת ההפרייה ניתן לעשות רק ביפה, וכך ארוס משתוקק להולדה ביפה.

נאום דיוטימה

–          דיוטימיה מציעה דרך מדורגת של האהוב: מאהבת הפרט היפה, דרך אהבת הדברים היפים ועד לאהבת היופי עצמו.

–          הכרה באידיאה של היופי מוליכה לרצון להידמות לה וליצור בדמותה – "הולדה ביפה".

עוד על המשתה של אפלטון

סוקרטס ואפלטון

פילוסופיה יוונית – המדריך המלא

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

פילוסופיה יוונית – המשתה של אפלטון

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

עוד דברים מעניינים: