סיבה פועלת אצל אריסטו

סיבה פועלת היא אחת מארבעת סוגי הסיבות שמונה אריסטו כהסבר לשינוי. הסיבה הפועלת היא הגורם להתרחשותם של שינוי או אירוע כלשהם, למשל: מי שלחץ על הכפתור הוא הסיבה הפועלת של הפיצוץ. הסיבה הפועלת מובחנת מהסיבות החומרית (הדבר שממנו נוצר משהו), הצורנית (מהותו של הדבר שנוצר) ובייחוד התכליתית (ה"למה" שלמענו נוצר משהו). הסיבה הפועלת היא חיצונית לאובייקט שעליו היא פועלת ואיננה חלק ממנו (כמו החומר והצורה) ובמסגרתה פועל גורם אחד על גורם אחר ומביא לשינוי בו, כך פועל הבנאי על ערימת הלבנים ויוצר בית שסיבתו הפועלת היא הבנאי. בניגוד לדיויד יום הרואה בסיבה הפועלת אירוע כלשהו נוטה אריסטו לכוון במה שהוא מכנה הסיבה הפועלת לדבר מה מוחשי כגון האב כסיבת הבן. כך הסיבה הפועלת דומה למה שאנו מכנים כיום 'סיבה מכנית' ובמקרה הבית סיבתו הפועלת היא כאמור הבנאי, בעוד שסיבתו החומרית היא הלבנים, סיבתו הצורנית היא מהותו כבית וסיבתו התכליתית היא לשמש מקום מגורים.

נח לא לבד: סיפור המבול בתרבויות שונות

מה אפשר ללמוד מקיומם של גרסאות שונות לסיפור המבול בתרבויות שונות? האם השכיחות של מיתוס המבול מלמדת על אירוע קדום או על משהו על התרבות שלנו?

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו