פילוסופיה יוונית: תאלס

פילוסופיה יוונית: תאלס איש מלטוס

תאלס הוא בן זמנו של כורש מלך פרס. תאלס חיפש את מה שקרוי ה"ראשית" של הדברים (arche- כמו ארכיאולוגיה..) וגרס כי: "הכול מים". עפ"י אריסטו, תאלס הנו הפילוסוף הראשון לא כי תשובתו שהכול מים היא מעניינת אלא כי היא תשובתו מורה על עצם השאלה שנשאלה – מהו הכול? למעשה תאלס מבטל את המיתוס כתשובה לשאלתו. הוא חוקר ומעריך כי הדברים אינם כפי שנראים אלא מורכבים ממים. בכך תאלס מבחין בין תופעה למהות, האופן בה מופיע דבר, צורתו, לבין מהו אמיתו, טיבו של דבר. הוא מניח כי סיבת ההתרחשות של דברים היא אימננטית, כלומר באה מתוך הדבר עצמו ולא נגרמת ע"י כוח חיצוני כמו בפתרון התיאולוגי. כמו כן, בניגוד למיתוס, הזמן הוא אחד ואינו יכול לחזור על עצמו או אחורה.

הפילוסופים המילטים הבינו כי העולם הוא מערכת שלמה ולא אוסף של אירועים ללא קשר הדדי. ה- physis (או phusis, כמו פיזיקה..) הנו ביוונית "טבע", אחד העקרונות החשובים אצל המליטים היה להבין את טבעם של הדברים, מקור צמיחתם, מהותם.

פילוסופיה יוונית – המדריך המלא

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה