אירוניה סוקראטית

האירוניה הסוקראטית היא הטקטיקה בה נוהג סוקראטס להשתמש בדיוניו כאשר הוא מציב עצמו מראש בעמדת נחיתות וטוען כי הוא עצמו אינו יודע את התשובה לנושא הנידון. פרשנות אחת לאירוניה הסוקראטית היא זו שנותן לה למשל תרסימכוס בדיאלוג 'פוליטיאה א' כאשר הוא מאשים את סוקראטס בהעמדת פנים ובכך שלמעשה כבר ידועה לו מראש התשובה הרצויה לו ושההיתממות שלו היא תכסיס דיאלקטי. פרשנות אחרת לאירוניה הסוקראטית היא זו שנותן לה אלקיבידיאס ב'משתה' כאשר הוא טוען שבמבט ראשון נדמה סוקראטס מכוער, מגוחך ובלתי ברור, אך כאשר מתוודעים אליו ואל דבריו מוצאים בהם יופי וחוכמה נדירים. ככלל מתבטאת האירוניה בפער שבין הדרך בה מציג סוקראטס את עצמו ואת דבריו לבין ערכם האמיתי שמתגלה לאחר מכן.

סיכומים בפילוסופיה יוונית

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

שפרה ופועה מורדות בפרעה וגם בעמרם

מי היו שפרה ופועה כוכבות שמות פרק א'? מה משמעויות השמות שלהן וכיצד הן קראו תיגר (פמיניסטי) גם על המלך פרעה וגם על הבעל/אבא עמרם.

עוד דברים מעניינים: