מבוא לספר בראשית – סיכום בתנ"ך

מבוא לספר בראשית – סיכום בתנ"ך

סיכום זה מהווה חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת.

שם הספר

ספר בראשית הוא הספר הראשון בספרי המקרא. ספר בראשית נקרא כך על שם המילה הראשונה הפותחת את הספר העוסק בפתיחתו בבריאת האדם והעולם. הספר גם דן בנושאים הראשוניים של הקיום האנושי כמו מהותו של העולם, מקומו של האדם בו, יחסי נשים וגברים ועוד.

זמן חיבורו של ספר בראשית

חז"ל, המייצגים את הגישה המסורתית ייחסו את חיבורו של ספר בראשית למשה. לפי גישה זו, כתב משה את כל התורה, לא כולל הפסוקים הנוגעים למותו שלו (מפאת קשיים טכניים, כמובן)

על פי הגישה המחקרית המודרנית, התורה נוצרה בתהליך ארוך והיא מכילה קטעים שנלקחו ממקורות שונים ומזמנים שונים המשולבים זה בזה. אחת הדוגמאות לריבוי המקורות של ספר בראשית הוא השמות השונים בהם הוא נוקט בהתייחסו אל האל.

תוכן ספר בראשית

בספר בראשית ניתן למצוא עיסוק בשני נושאים עיקריים:

חלק א': בראשית פרקים א' – י"א : סיפורי מקורו של העולם: סיפורי בריאה שכוללים את ביאור יחסיו של האדם עם האל ומקומו בעולם.

בהקשר זה ניתן למצוא שתי תקופות שונות בתחילת האנושות.

פרקים א' – ו' 8: עשרת הדורות בין אדם לנח.

פרקים ו' 9 – י"א: עשרת הדורות בין נח לאברהם.
שני חלקים אלו מהווים את עלילות הראשית.

הסיפורים של ספר בראשית, בחלקו הראשון, הם אוניברסאליים ועוסקים בראשית העולם והמין האנושי:  סיפורי בריאת העולם, בריאת האדם, החטא בגן העדן, רצח קין, הזיווג עם בני האלוהים , תוחלת החיים שהתקצרה ל-120 שנה, סיפור נח והמבול, מגדל בבל, התפלגות האנושות לעמים וללשונות ובחירה בצאצאי שם – אבותיו של אברהם.

מקורותיו של העולם ושל האנושות מכינים את הבמה לסיפור קורותיהם של אבות העם היהודי. המגמה של ספר בראשית היא להראות כי אלוהים שבחר בישראל או לא אחר מאלוהים שיצר את העולם. כמו כן מציב ספר בראשית את התשתית ה"קיומית" של הסיפור המקנה משמעות לתכליתה של הבריאה ומקומו של האדם בתוכה.

חלק ב': בראשית פרקים י"ב – נ' תולדותיהם של אבות האומה = ראשית עם ישראל.

פרקים י"ב – ל"וסיפורי האבות: אברהם, יצחק ויעקב, פרקים ל"ז – נ': סיפורי יוסף
סדרות פרקים אלו בספר בראשית מהוות את סיפוריהם של אבות האומה (ראה: סיפורי האבות)

סיפורים אלו מגוללים את תולדות וסיבות הבחירה של אלוהים בעם ואת הברית שהוא כורת עם אברהם, יצחק ויעקב.

סיכומים בספר בראשית

בראשית פרקים א-ב  – סיפור הבריאה הראשון

בראשית פרק ב – סיפור הבריאה השני

אנומה אליש – סיפור הבריאה הבבלי

בראשית פרק ג'– סיפור גן העדן

בראשית פרק ד' – סיפור קין והבל

בראשית פרק ו' – סיפור נח והמבול

בראשית פרק י"א – סיפור מגדל בבל

סיפורי האבות:

בראשית פרק י"א (26-32) – משפחתו של אברהם

בראשית פרק י"ב (1-9) – אבהרם עולה לא"י

בראשית פרק י"ב (10-20) – סיפור אבהרם במצרים

בראשית פרק ט"ו – ברית בין הבתרים

בראשית פרק ט"ז – שרי והגר

בראשית פרק י"ח – הולדת יצחק וסדום ועמורה

בראשית פרק כ"ב (1-19)- עקדת יצחק

בראשית פרק כ"ה – לידת יעקב ועשו

בראשית פרק כ"ט – מפגש יעקב ורחל

בראשית פרק ל' (25-26)- יעקב רוצה לחזור לארץ כנען

בראשית פרק כ"ז – יעקב גונב את הברכה

האם האימפריאליזם עדיין איתנו?

אחר שגרם סבל רב במשך מאות שנים משנה האימפריאליזם את האופן בו הוא פועל אך לא בהכרח נעלם מהעולם שאותו הוא ממשיך לעצב

מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות

אוסף מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות מכיוון שונים: מוטיבציה בעבודה, בחינוך, ללמידה ועוד. משפטי מוטיבציה וציטוטים ולהצלחה, מחקרים והרצאות

סיכומים לבגרות בתנ"ך