מדרש בראשית פרק ד' – סיפור קין והבל

מדרש בראשית פרק ד' – סיפור קין והבל

המאמר שלהלן עוסק במדרש בראשית פרק ד' – סיפור קין והגל. המאמר לקוח מאסופת הסיכומים בנושא ספר בראשית מתוך מאגר המשאבים ביהדות וכן מאגר הסיכומים בתנ"ך באתר.

מיד עם סיומו של סיפור הגירוש מגן העדן בבראשית ג' מתחיל בראשית פרק ד' בדיווח כי "והאדם ידע את חוה אשתו" : למה לא נכתב וידע האדם … אלא והאדם ידע את חוה אשתו ? יש פה את וו ההיפוך . הופכת את הזמן מעתיד לעבר . המקרא יש מצבים לא זמנים עפ"י רש"י הכוונה היא שהאדם ידע את חוה עוד קודם לחטא וקודם לגירוש מגן עדן . מכאן יחסי מין הם חלק מגן עדן חלק מהקיום האנושי . הנצרות גורסת שיחסי המין הראשונים היו מחוץ לגן ולכן הם אינם חלק ממעשה הבריאה . לכן יחסי מן עפ"י הנצרות הם חטא . ולכן האישה נתפסת כזו שגרמה לחטא. מה מרמז הכתוב מה הסיבה לכך שה' בחר במנחתו של הבל ? האדם הראשון לא מלא את תפקידו הרוחני לעבדה ולשמרה . כעת בבראשית פרק ד' נולדים ילדים . הילד הראשון כביכול אמור לתקן כל מה שקלקלו הוריו . חוה : קניתי איש את ה' . חוה מרגישה שעם לידת קין באה תקווה חדשה לעולם . כל מה שהיא ואדם קלקלו הוא- קין – יתקן . קין לשון קניין – קניתי = השתתפתי עם אלוהים בלידת הילד הזה : 3 שותפים הם באדם : אביו ואמו והקב"ה. פרק ד' בספר בראשית כתוב בשם השם. הפירוש השני קניתי איש את ה' : בלידת קין יהיה לי קניין בה: ברוחניות . לידת קין והתיקון שהוא יעשה יתקן את החטא של הוריו . היא תולה בו תקווה שהוא ימלא את התפקיד שהיה מיועד לאדם הראשון . קין מלא בתחושה שהוא נבחר . השמות משמעותיים: קין לשון קניין הכוונה לקניין רוחני . אך בסוף היה קניין גשמי . הבל ? כהבל היוצא מן הפה – רמב"ם אומר שמתאדה ונעלם . (הבל הבלים אמר קהלת)

קניתי איש את השם:מעבר ל3 שותפים באדם חוה הרגישה שעם לידת קין היא מתקנת את החטא

פסוק א ' :

ותהר ותלד את קין

ותוסף ותלד את אחיו את הבל

ויהי הבל רועה צאן

וקין היה עובד אדמה

ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה'

והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו

וישע ה' אל הבל ואל מנחתו

ואל קין ואל מנחתו לא שעה

ויחר לקין מאוד ויפלו פניו

פיתוח של מבנה כיאסטי – אמצעי אומנותי שמלמד על מהות . תקבולת חסרה כי הבל נרצח.

למה ותוסף ותלד את אחיו ? למה האזכור ואת אחיו ? המדרש אומר תאומה יתרה נולדה עם הבל. למה תאומה – בסוף הפרק כתוב וידע קין את אשתו? מי היא אשתו? – התאומה שנולדה עם הבל.

רועה מול עובד אדמה? היו קיימות אז רק שתי עבודות. עבודת האדמה של קין מיישמת את העונש של האדם. מכאן שעבודת האדמה היא דבר שלילי.  לפי רש"י: הבל ראה שנתקללה האדמה ולפיכך פירש לו מעבודתה. העדיף לא לעסוק בעבודת אדמה כי היא מקוללת. קין לא כיבד את הקללה.

רועה צאן : משה רבנו, דוד המלך – רועה צאן בתנ"ך הוא סמל למנהיג. (בספר יחזקאל יש משל על רועי צאן – מנהיגי עם ישראל שהפקירו את העם) עובד אדמה אפשר לפרש לחיוב או לשלילה. וכך גם לגבי רועה צאן. בגלל שקין בסופו של דבר רצח את אחיו אנו נאלצים לפרש את הפסוקים לשלילה. המילים במקרא הן בעלות דו משמעות בתוך אותה מילה. (אמביוולנטית) קין הביא מפרי האדמה מנחה לה': פירוש לחיוב – קין הביא ראשון זה היה רעיון שלו – הפירוש הזה לא נכון כי כתוב ויהי מקץ ימים . צורת עבר רגילה במקרה : ויבא .. כמו במקרה של עשיו : ויאכל וישת ויקם וילך ויבז את הבכורה – זו דוגמה רגילה. בפסוק שבו אנו עוסקים שניהם הביא בו זמנית מדובר בתיאור מצב. הבל הביא בכורות וקין לא הביא בכורות ומשובחות . כפי שמופיע בספר דברים: "ראשית ביכורי אדמתך" רש"י אומר שקין הביא פרי גרוע .

לסיכום : למה השם בחר בקורבן של הבל ולא של קין? כי קין בחר להיות עובד אדמה כאשר רק בפרק ג' כתוב ארורה האדמה בעבורך , ואילו הבל בחר להיות רועה צאן: מנהיג. מעצם העובדה שלא כתוב הביטוי ראשית פרי האדמה או ביכורי פרי האדמה כפי שמופיע לגבי הבל אנחנו לומדים שקין הביא מן הגרוע. הבל הביא מבכורות צאנו וחלביהן – שומן – הבל הביא את המשובח בתוצרתו . קין הפגין זלזול ולכן "וישע השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה. "ויחר לקין מאוד ויפלו פניו" – עצוב כי אמו נתנה לו הרגשה שהוא הנבחר. יש פה מאבק מי הוא הנבחר על ידי השם. קין מרגיש שהוא הנבחר ואילו הבל הוא בעצם הנבחר. בקריאה הראשונה לא ברור למה השם מעדיף את הבל . בקריאה יותר מדוקדקת מעמיקה יותר רואים שקין זלזל. אם לא נפרש לעומק ניתן להסיק שהשם ידע מראש שקין ירצח את הבל ומראש לא שעה אל מנחתו של הרוצח זוהי תפיסה דטרמיניסטית – (דטרמיניזם – קביעה מראש מה יהיה) (השם יודע העל מראש השם נותן אפשרות לבחור)

בראשית ד', פסוק ז': הלוא אם תיטיב שאת: ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו :  שאת – המעשים שלך . אם תצליח במעשיך טוב ואם לא תצליח החטא מחכה לך בפינה אבל אתה תמשול בו . השם אומר לקין אתה יכול להתגבר ולהצליח ולא לחטוא .

פירוש נוסף = שאת = ינשאו פניך – מחילה סליחה . אם תיטיב , שאת =  יסלח לך .

פסוק ח' : ויאמר קין אל הבל אחיו : חסר מה הוא אמר לו . פירוש אחד – קרא לו . לפי רש"י : "נכנס עליו בדברי ריב ומצה ולהתגולל עליו להורגו" קין פשוט חיפש תירוץ בשביל לריב איתו . המדרש בעמוד 24 . עפ"י המדרש:הריב היה על חלוקה של קרקעות ורכוש . המדרש משלים פערים בכתוב .  דעה נוספת ריב על מיקומו של בית המקדש . – זה בעייתי כי עדיין לא היה בית מקדש. מכוון שהמדרש הוא אל זמני ישנו ערבוב בתקופות כאילו . הכוונה פה היא להצביע על במי יבחר השם למקם שם את נחלתו . הם רבים למעשה על השכינה . ההסבר הנוסף הוא על אישה . רבו על אימא שלהם הסבר נוסף – רבו על תאומתו היתרה של הבל . נחמה ליבוביץ מבארת את המדרש " בני האדם רבים בעולם על רכוש דתות ונשים . רש"י אומר שלכן לא משנה על מה הם רבו בכל מקרה רצה קין להרוג את הבל

איכה ? איפה אתה ? איפה האני שלך ? בתוך האדם יש את האני הפנימי נשמה ניצוץ אלוהי. בעניין הזה ראה הרצאה קודמת דברי הרב קוק בנוגע לחטא אכילת עץ הדעת . האדם הראשון אב טיפוס של כל האנושות . לכן כל האנושות חטאה . אבדה את הקשר עם האני שלה התנכרה לעצמיות שלה . לאני הפנימי כי פנה לדעתו של נחש . במקום לשמוע בקול אלוקים פנה לדעתו של נחש . לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת איכה מפני שלא ידע נפשו . אניות – שם עצם למילה אני .

האדם רוצה את מה שאין לו ויש לאחרים וכך הוא מחטיא את המטרה . הרב קוק מביא שני מדרשים שמבטאים את כך שכמו שהאדם החטיא את המטרה כך גם העולם החטיא את המטרה .

חטא ישראל זנה אחרי אלוהי נכר . את אניותו העצמית עזב ; זנח ישראל טוב . (זנח ישראל טוב ה' עזבו – מתוך ספר הושע ) . חטאה הארץ – בראשית א' יא' : ויאמר אלוהים תוצא הארץ דשא … פסוק יב' ותוצא הארץ …. בראשון עץ פרי עושה פרי ובישום עץ עושה פרי . המלה פרי חסרה בישום . עץ פרי עושה פרי – שיהיה טעם העץ כטעם פריו . שהעלים והגזע יהיו כמו הפרי . שאפשר יהיה לאכול גם את שאר העץ . הארץ לא עשתה את מה שציווה הקב"ה . היא עשתה עץ עושה פרי ולא כל חלקיו ראויים וטעימים למאכל . למה עשתה כך ? עפ"י חז"ל הלכה אחרי תכליות אחרות . נשאה עיין מחוץ לה לחשוב על גורלות וקריירות . ברגע שהאדם חטא כל העולם התפספס . אם האדם מחובר לאני שלו הוא יכול לממש את הפוטנציאל שלו .  "קטרגה הירח" – התלונן מתוך קנאה . אבדה שמחת חלקה . מי שלא שמח בחלקו מפסיד הכל גם את מה שיש לו. חלמה על דבר הדרת מלכים חיצונה . העולם הולך וצולל בשל אבדן האני של הכלל ושל הפרט . "כיוון שאין אני אין הוא ואין אתה" . ויקרא יט' : ואהבת לרעך כמוך אני ה' . למה לאהוב את רעך ? כי אני ה' מצווה אותך . חייבים לאהוב את האני כי זוהי בעצם אהבת אלוהים . רוח אפינו משיח השם : רוח אפינו זה ניצוץ מאת אלוהים . צריכים לחפש בתוכנו . הקטע מתחיל "ואני בתוך הגולה" ומסתיים "אני השם" כאשר נתחבר לעצמנו נוכל להתחבר לה' .

בראשית, פרק ג' פס' טו' ויאמר את קולך שמעתי בגן… מי הגיד לך כי ערום אתה ? … האשה אשר נתת עימדי …  אומרים חז"ל – כשהאשים את האשה כפר בטובה .  את הנחש ה' לא שואל למה כי הוא המסית. "אין מהפכין בזכותו של מסית"

המין העץ – המן (הרשע) מן התורה מניין ? שנאמר המין העץ אשר לבלתי אכול ממנו אכלת ?… השורש הראשון של הרע בעולם – עץ הדעת טוב ורע . הראשונים שרצו להשמיד את עם ישראל – עמלק שורשו של המן בעמל . עם ישראל נקרא ראשית עמלק – ראשית גויים אחריתו עדי אובד .

עם ישראל ראשית – עמלק ראשית . (עמלק הנכד של עשיו) ההתמודדות הראשונה של טוב ורע היתה כשאדם אכל מעץ הדעת . התמודדות הראשונה של ישראל כעם מול אוייביו היא מול עמלק . מכאן המן בא מהעץ . שורש הרע בא מעץ הדעת . השם מקלל את הנחש אח"כ את האשה ואח"כ את אדם.

מילה מנחה : שורש שחוזר על עצמו במס' ויראציות שונות בקטע : עשה : מה עשית ה? מה זאת עשית ? כי עשית זאת . אדמה – אדם ארורה האדמה . עד שובך אל האדמה . ארור אתה ארורה האדמה . שוב . עצבון בעצב .

פס' כ' ויקרא האדם שם אשתו חוה: אם כל חי: לשון נופל על לשון. הלבישם: כותנות עור – אור עפ"י רבי מאיר . 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: