בראשית פרק ג': חטא אכילת עץ הדעת

בראשית ג': חטא אכילת עץ הדעת 

המאמר שלהלן עוסק בחטא האכילה מפרי עץ הדעת בסיפור גן העדן בבראשית ג'. המאמר נכלל במאגר המשאבים בנושאי יהדות באתר  ונכלל באסוכפת הסיכומים בתנ"ך וכן בסיכום הקורס עיונים בספר בראשית.

פרק ג' של ספר בראשית מתאר את חטא האכילה מפרי עץ הדעת ואת סיפור הגירוש מגן העדן. לרקע אודות מצבו של האדם בגן העדן ראה סיפור גן העדן בבראשית פרק ג' במדרש ואצל הרמב"ם

בראשית, פרק ג' פסוק ו' : ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותתן גם לאישה עמה ויאכל .

האשה רואה את העץ שמוגדר במונחים של טוב – טוב שעומד מול רע לא טוב מוחלט . (עץ הדעת טוב ורע . טוב בעיניה אבל לא באמת טוב . טוב למאכל – גשמי . תאווה – לחמוד . נחמד מלשון לחמוד . חז"ל: "העין רואה הלב חומד והידיים והרגליים רצות לבצע את העבירה " (בתחילת בראשית פרק ב' העצים מחוץ לגן תוארו כפי שמתואר העץ פה(  בתוך הגן מושגים מוחלטים מחוץ לגן מושגים יחסיים.

חז"ל : ותקח מפריו ותאכל : נתנה עליו בקולה – האדם לא רצה לאכול והיא צעקה עליו .

בראשית ג', פס' ז' : ותפקחנה עיני שניהם …" בעקבות החטא יש התפכחות . לפני האכילה מפרי עץ הדעת האדם התייחס בתמימות לעירום ולכן לא התבייש . ברגע שיורד חטא לעולם יורדת בושה . עכשיו קלטו את המשמעות של העירום . וידעו כי עירומים הם ויתפרו עלי תאנה ולכן הסברה היא שעץ הדעת היה תאנה . (אחד משבעת המינים )

בראשית ג', פס' ח' : ישמעו את קול השם ה' … ויתחבא האדם … " חז"ל – למדנו שיש הילוך לקול . התפיסה הזו מבטלת את ההאנשה של האל . קול מתהלך ולא הולך אומר רש"י מתהלך  מקפץ ועולה – הולך ומסתלק מהגן . כשאדם הראשון חטא אלוהים מסתלק מגן עדן .

(חנוך – פרק ה' פס' כד' ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו … ויתהלך חנוך צדיק היה וקל בדעתו לשוב ולהרשיע )

לשם השוואה ראה בראשית, פרק ו' פסוק ח' (סיפור המבול): את האלוהים התהלך נח : יש מרבותינו דורשים אותו לשבח ויש הדורשים אותו לגנאי אילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום . הפועל התהלך מראה על פרשנות כפולה .

יש פסוק בשיר השירים (פרק ח'): באתי לגני אחותי … באתי שוב להתהלך באותו הגן שהסתלקתי ממנו .

ויתחבא האדם ואשתו מפני השם ה' בתוך עץ הגן : האדם חוטא מרגיש אשם ולכן מתחבא . חז"ל – הסמל למוות – כי האדם נקבר בארון עץ (יהודים בחו"ל נקברים בארון) מתחיל תהליך של מוות פירוד התחבאות אשמה הסתלקות הכול חלק מבושה וחרטות . בניגוד למה שהיה קודם אחדות ונצחיות הסוף הפרידה מגן עדן והמוות עצמו .

בראשית ג', פסוק ט' : " ויקרא השם אל האדם ויאמר לו איכה ? ויאמר את קולך שמעתי ואירא ואתחבא …. "האדם מתחבא והשם קורא לו יש פה תיאור ילדותי. הרמב"ם פירש פירוש אלגורי . (הרב קוק- כל הסתירות מתיישבות ברום קודשי הקודשים ) השם כמובן ידע איפה האדם הכוונה  – להיכנס עימו בדברים . לא מתנפל עליו אלא שואל בעדינות איפה אתה . "איכה" יכולה לסמל גם דברים אחרים , הניקוד נוסף לתורה רק במאה העשירית ולכן אפשר לקרוא איכה – מהמילה איך , איך הגעת למה שהגעת ? איך התדרדרת ?  איכה ? איפה האני שלך . הרובד הראשון הוא הרובד הפיסי איפה אתה פיסית ושורת פתיחה לשיחה . הרובד השני – קינה – איך התדרדרת ? תמיהה קשה. הרובד השלישי איפה אני שלך – האישיות ורוחניות ניצוץ האלוהים שבתוכו . באיזה מקום בדרך אבדת את העצמיות שלך ?

הרב קוק: בקשת האני העצמי : הטענה של הרב קוק בנוגע לסיפור גן העדן היא שברגע שהאדם הראשון חטא אז הוא איבד את האני שלו את העצמיות שלו ויש לזה השלכות עד היום . ואני בתוך הגולה – מתוך יחזקאל פרק א' פס' ב' – הרב קוק משתמש בפסוק הזה . האני של האדם הלך לגלות . האני גולה . האני מתגלה כאשר הוא מחובר עם קדושה עליונה כשהוא מחובר בעצם עם אלוהים . החטא של האדם הראשון שנתנכר לעצמיותו . בכך שבמקום ללכת אחרי מה שה' אמר לו פנה לדעתו של נחש . זוהי בעצם ההתנכרות לעצמיותו .  לא ידע להשיב על שאלת איכה מפני שלא ידע נפשו .

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: