בראשית פרק כ"ט – סיכום

בראשית, פרק כ"ט  : נישואי יעקב עם לאה ורחל ולידת ארבעה בני לאה הראשונים

בראשית פרק כ"ט פס' 1- 13  : הפגישה ליד הבאר  לאחר שהתעורר מחלומו, מעודד  מההבטחות שקיבל מאלוהים, ממשיך יעקב בדרכו מזרחה, אל משפחת אימו. הוא מגיע לבאר מים ולידה עדרים.

מוטיב הבאר  מסתבר שבסיפורי התורה ובייחוד ספר בראשית, הכרויות לצורך נישואין נעשות ליד הבאר. כך הכיר אליעזר את רבקה, כך הכיר משה את ציפורה ועכשיו נפגשים גם יעקב ורחל ליד הבאר.

יעקב מתחיל בשיחת הכרות עם הרועים, ומסתבר לו שהגיע לכתובת הנכונה.  רחל מגיעה וכאשר יעקב רואה  אותה, הוא מתמלא בכוח פיזי, ומצליח להזיז את האבן מעל פי הבאר (כנראה כדי לחסוך ממנה את ההמתנה לבואם של שאר הרועים, ואולי כדי להרשים אותה בכוחו, מעין "טקס חיזור" גברי…), מבצע שלדברי הרועים נחוצים כמה אנשים כדי לבצעו.

לאחר שיעקב משקה את צאנה של רחל "וישק את צאן לבן" הוא מיד מנשק את רחל: "וישק יעקב לרחל". זוהי הנשיקה היחידה בין גבר ואישה המתוארת בתנ"ך, וזהו מעשה חריג ביותר באותם הימים .חז"ל והפרשנים המסורתיים עמלו קשות כדי להסביר את מעשיו של יעקב.

הוא נישק את רחל רק לאחר שכבר התוודעו זה לזו, הוא נישק אותה נשיקת קרוב משפחה, ולא נשיקה שבין גבר ואישה, רחל הייתה ילדה קטנה ועוד. אחרים מסבירים כי יעקב מבין מיד כי טעה ולכן הוא פורץ בבכי, ולא דווקא מהתרגשות. לאחר מכן הוא מספר לרחל שהוא קרוב משפחתה. "אחי אביה" כאשר כוונתו במילה "אחי" היא קרוב משפחה, ולא "אח" במובן המילולי, שהרי יעקב הוא בן דודתה של רחל (לבן, אביה, הוא אחי רבקה, אימו של יעקב). לבן שומע על בואו של יעקב ורץ לקראתו ושומע את קורותיו.                        

בראשית כ"ט פס' 14 – 20  : יעקב עובד שבע שנים כדי לקנות את רחל לבן נוקט לשון קרבה ומזמין את יעקב להתארח בביתו. לאחר זמן הוא מציע ליעקב כי יקבל שכר תמורת עבודתו, וכי אין זה מחובתו לעבוד חינם, ללא תמורה. בהערת אגב, מספר המחבר כי ללבן שתי בנות: לאה,הבכורה, ורחל,

הצעירה.יש לשים לב כי בדרך כלל, בסיפורי התנ"ך נמנעים מלתאר רגשות, או מראה חיצוני של גיבורי הסיפור, אלא רק כאשר התיאור משרת את העלילה, כמו כאן.יעקב מציע ללבן כי יעבוד שבע שנים תמורת הזכות להינשא לרחל. לבן מסכים ומעדיף את יעקב כחתנו. חשוב לציין כי בכל החברות החקלאיות, עד עצם היום הזה, נישואין בין בני דודים הוא עניין מקובל ואף רצוי, וזאת כדי שהאדמות תשארנה בתוך נחלת המשפחה המורחבת. יעקב עובד תמורת רחל שבע שנים והקטע נחתם במשפט:   "ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה".

בראשית כ"ט פס' 21 – 30 : לבן מערים על יעקב  אמנם יעקב מתואר כ"איש תם" (כ"ה 27) אבל מעשיו, כפי שראינו לא היו תמיד שיא התמימות, והנה הוא נתקל עתה ביריב ערמומי ורמאי לא פחות ממנו. לאחר שסיים את מכסת שבע השנים של עבודתו תמורת רחל, יעקב תובע מלבן לקיים את ההסכם.לבן מכין טקס נישואים ומשתה, אבל בלילה, הוא מכניס לאוהלו של יעקב ואל מיטתו את לאה, ולא את רחל. מקובל להבין את המעשה הזה כעונש על פי עיקרון הענישה של  "מידה כנגד מידה" ליעקב. יעקב ניצל את עיוורונו של אביו כדי לגנוב את הברכה, והנה לבן מנצל את החושך, בו שרוי יעקב באוהל, מעין עיוורון מטפורי, כדי לרמותו, ולהשיא לו את האחות האהובה פחות.

בלבד זאת לבן אומר לו מפורשות שלא כך ייעשה במקומנו להשיא את הצעירה על פני הבכורה,כרוצה לומר לו שלא כמו שעשיתם בביתך,לגנוב את הברכה מחיך הבכור ולאלצו למכור לך את הבכורה תמורת מזון בעת שהיה רעב,כאן מכבדים את מסורת הבכורה ,ולא כמו אצלכם.                                                                                            יעקב מתקומם כנגד מעשהו של לבן, אך לבן מציע לו  "מלא שבוע זאת, ונתנה לך גם את זאת". כוונתו של לבן היא שלאחר שבעת ימי המשתה יקבל יעקב גם את רחל,לאחר שבע שנות עבודה נוספות.לבן מתגלה לא רק כרמאי וערמומי אלא כנצלן.יעקב נשאר שבע שנים נוספות בבית לבן, ואילו לבן נותן ללאה ורחל שפחה לכל אחת, את זילפה ואת בלהה. גם קטע זה מסתיים בתיאור של אהבה: יעקב אוהב את רחל יותר מאשר את לאה.

בראשית כ"ט פס' 31 – 35 : לאה יולדת ארבעה בנים (ראובן,שמעון,לוי ויהודה).

המוטיב של "הולדת הגיבור" חוזר גם כאן. המספר "חותר" להגיע להולדת יוסף, ועל כן, גם במקרה הזה רחל עקרה, אולי כעונש על כך שיעקב אוהב אותה יותר מאשר את לאה. גם כאן, מי שאחראי על הלידה הוא אלוהים: הוא "פותח" את רחמה של לאה  ומכאן גם ניתן להבין, למרות שתיקת הכתוב, כי עקרותה של רחל היא רצון האל.לאה יולדת ליעקב ארבעה בנים, כאשר לכל אחד מהם מצורפים מדרשי שם על מתן שמו,המבטאים ערגה וחיפוש נואש של לאה אחר אהבת בעלה החסרה לה.

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

יצחק וישמעאל מתווכחים על ברית המילה

הסיכום הקודם: בראשית פרק כ"ח | הסיכום הבא: בראשית פרק ל'

חזרה אל: סיפורי האבות, סיפורי יעקב, ספר בראשית, סיכומים לבגרות בתנ"ך

סיכומים לבגרות בתנ"ך