מלחמות תרבות בישראל

מלחמות תרבות בישראל

בימינו לעיתים נשמעת הטענה, על רקע אירועים מכוננים בחברה והתרבות הישראלית כמו רצח ראש הממשלה יצחק רבין וההתנקות מחבל עזה, כי בישראל הולכות ומתגבשות תרבויות נפרדות הנמצעות בעימות הולך ומחריף זו עם זו. "מלחמות תרבות בישראל" בוחן את הפער הזה, היווצרותו ושורשיו כפי שניתן לאתר אותם כבר בראשית הציונות.

"מלחמות תרבות בישראל" בוחן את התרבות הפוליטית של הציונות והחברה הישראלי ומתחקה אחר תמורות, פיצולים וקונפליקטים בתוכה. הוא מתחיל במאה ה-19 עם ראשית הציונות, משנתו של הרצל והזרמים השונים שהתפתחו בציונות כבר מראשיתה כמו הויכוחים בין אחד העם וברדיצ'בסקי. לאחר מכן הוא ממשיך לבחינת הזרמים השונים בציונות בראשית היישוב העברי בארץ ישראל ודור "הצבר", המחנה הריווזיוניסטי, הקבוצה הכנענית. לאחר מכן ממשיך מלחמות תרבות בישראל אל תקופת קום המדינה והמאבקים האידיאולוגיים שאפיינו את השנים הראשונות של מדינת ישראל. לאחר מכן נמשיך אל ישראל בשנות ה-50, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, סוגיית ערביי ישראל והפנתרים השחורים. משם נמשיך לבחון תמורות שונות במפה הפוליטית בישראל החל משנות ה-80. החומרים מבוססים על סיכומי הרצאות הקורס "מלחמות תרבות בישראל" של ד"ר עידו נבו מהאוניברסיטה העברית וכוללים דיון וסיכומים.

תרבות פוליטית (סיכום)

הציונות כאידיאולוגיה ותנועה לאומית

אירידנטיזם והחברה היהודית באירופה

אברהם מאפו ומקורות הציונות

הרצל – רקע

דמויות בראשית הציונות: נורדאו, אחד העם ובן-יהודה (סיכום)

פולמוס הקולטורה

הרצל והתהוות הציונות

הרצל – מדינת היהודים

הרצל – אלטנוילנד

זרמים בציונות בראשית דרכה (סיכום)

קונפליקטים בתנועה הציונית בראשית דרכה

אחד העם

יוסף ברדיצ'בסקי

הויכוח בין ברדיצ'בסקי ואחד העם (סיכום)

תחיית הלשון העברית (סיכום)

הציונות הסוציאליסטית – דמויות מפתח

העלייה השנייה – היבטים אידיאולוגיים ותרבותיים

סוציאליזם מול לאומיות בתנועה הציונית והעלייה השנייה

התיאטרון בישראל (סיכום)

דור הצברים (סיכום)

המחנה הרוויזיוניסטי (סיכום)

העבריים (הכנענים)  (סיכום)

האלטרנטיבות הפוליטיות למפא"י עם קום המדינה 

התקשרות בישראל בשנות ה-50: העולם הזה

פרשת קסטנר (סיכום)

ישראל בשנות ה-60 וערב מלחמת ששת הימים (סיכום)

תגובות תרבותיות למלחמת ששת הימים

תגובות תרבותיות למלחמת ההתשה

החברה הישראלית בשלהי שנות ה-60 (סיכום)

ישראל לאחר מלחמת ששת הימים

החברה הישראלית בשנות ה-70 (שנות ה-70 בעולם)

מפא"י

מפא"י לאחר מלחמת ששת הימים

השלכות דו"ח אגרנט (סיכום)

יוצאי עדות המזרח בשנות ה-70 (סיכום)

אמריקניזציה בחברה הישראלית בשנות ה-70

ערביי ישראל בשנות ה-70 (סיכום)

המפה הפוליטית הישראלית בשנות ה-70

אלטרנטיביות פוליטיות למפא"י בשנות ה-70

ש"ס (סיכום)

המפד"ל והתנועה למען ארץ ישראל השלמה (סיכום)

היסוד האירידנטי בציונות והציונות הדתית

השסע העדתי והדתי בפוליטיקה הישראלית

הציונות הדתית ושאלת השטחים

תמורות בתרבות הישראלית בשנות ה-90

סיכומי מאמרים:

הציונות והאתגר הכנעני – יעקב שביט

מלחמת השפות – רחל אלבוים דרור

האידיאולוגיה הציונית – גדעון שמעוני חלק ב

 "אילו מילים יכלו להרוג – כשלון השיח הציבורי פוליטי בישראל"/מולי פלג -(חלק ב)

ציונות ופטריוטיות \ יגאל עילם

הצבר – דיוקן \ עוז אלמוג

אניטה שפירא / יהדות וישראליות – מבט הסטורי

אידיאולוגיה ותרבות פוליטית – דן הורוביץ משה ליסק: יחסי אדם-סביבה, קולטקטיביזם מול אינדיבידואליזםהלאומיות היהודית כסוגיה אידיאולוגיתהסדר החברתי כסוגיה אידיאולוגיתהסדר חברתי : אידיאולוגיה ומעשהסוגיות אידיאולוגיות: דת, חברה ומדינהדמוקרטיה כסוגיה אידיאולוגית

מהשלמה להסלמה – כהן וזיסר

 השסע העמוק- רטרו נגד מטרו \ יורם פרי

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: