המחנה הרוויזיוניסטי – סיכום

המחנה הרוויזיוניסטי

מלחמות תרבות בישראל

המחנה הרוויזיוניסטי מזוהה עם דמותו של זאב ז'בוטינסקי. אחת הדמויות המעניינות והשנויות במחלוקת של התנועה הציונית מראשיתה. אחד האינטלקטואלים החשובים של התנועה הציונית, נולד ב-1880. בשלב מסויים הוא נשלח לאיטליה. הוא מתלהב מהתחייה הלאומית באיטליה. ז'בוטינסקי מאוד לא אוהב את גדוד נהגי הפרדות של טרומפלדור. לקראת סוף המלחמה הוא ייסד את גדוד קלעי המלך. לאחר המלחמה הוא מתחיל להכנס לפעילות פוליטית אקטיבית ומקים את ההסתדרות הציונית הרוויזיוניסטית. ב-1925 הוא מייסד את תנועת הנוער בית"ר. ז'בוטינסקי הוא אדם מורכב מאוד. חוקרים שונים מוצאים ובונים משנות שונות שז'בוטינסקי השאיר אחריו. ניתן לראות כי מדובר באדם אמוציונלי מאוד וקשה להוציא מתוכו משנה קוהרנטית. הוא מתחיל את הקריירה הפוליטית שלו בביקורת נוקבת על חיים ויצמן. התפיסה הלאומית שז'בוטינסקי ייצג רואה את הפתרון הלאומי ליהודי אירופה תוך כדי הדגשה של הזהות האתנית שלהם לא כפתרון מדיני דיפלומטי אלא כצעד מאוד דרמטי ומשמעותי. הוא לא ראה שיג ושיח עם הבריטים ולא את כיבוש הארץ על ידי יצירת עובדות בשטח לאט לאט, אלא במהלך צבאי גדול ומרשים של כיבוש הארץ.

תנועת ביתר: תנועת ביתר הייתה תנועה עם אוריינטציה מיליטריסטית ביותר. היא הושפעה מתנועות לאומיות אירופיות. מכאן הגיעה הטענה השכיחה כי לבית"ר נטיות פשיסטיות. יש סתירה בין כתביו של ז'בוטינסקי המעט לאומניים לבין התפייסה הליברלית שהוא היה מזוהה איתה בהמשך.

ז'בוטינסקי מאוד מושפע מהמסורת. התפיסה שלו הייתה של מסורת יהודית חילונית לחלוטין. מבחינות רבות, התפיסה הלאומית של ז'בוטינסקי משתלבת עם תפיסות ואסכולות לאומיות וליברליות מעורבות מהמאה ה-19. במאמר מרד הזקנים שכותב ז'בוטינסקי הוא מבכה את מותם של התנועות והערכים של המאה ה-19. הסיפור מתפוצץ בארוע שנחשב לאחד ממקורות ההכרעה המשמעותיות. ב-1929 יש התקפה קשה בקונגרס על חיים ויצמן. מעמדו של ז'בוטיסקי בקונגרס הוא שבסיעתו יש חמישית מהצירים. הוא נתפס כדמות החזקה ביותר והמתאימה ביותר להיות מנהיג עתידי במקומו של חיים ויצמן. עם זאת, תנועתו הייתה עדין קטנה. ז'בוטינסקי נואם בקונגרס ובמהלכו הוא קורע את פנקס חבר הקונגרס שלו. ישנה טענה כי בכך הוא לא הפך להיות שחקן מרכזי בציונות ולרשת את מקומו של ויצמן אך הוא בחר בדרך אחרת ובהמשך הוא מפסיד לבן גוריון ב-1933 במאבק על ההנהגה. ז'בוטינסקי לא היה אם כן, מנהיג פוליטי מוצלח אלא איטלקטואל.

מממשיכיו של ז'בוטינסקי היה אבא אחימאיר. הוא כותב טור בעיתון, מאוחר יותר הוא מארגן גוף שנקרא "הסיקריקים", לאחר מכן הם מכונית ברית הבריונים. בוא יושב בכלא וכותב שם רשמים המתפרסמים כספר. דמות נוספת היא המשורר המרכזי של הרוויזיוניסטים , אורי צבי גרינברג. למרות היכולות הפואטיות הגדולות שלו הוא נדחק הצדה בשביל אלו ששירתו את תנועת העבודה כמו ביאליק, רחל וכו'. רק שנים רבות מאוחר יותר הוא חוזר לקונצנזוס.

התנועה הרוויזיוניסטית הציגה אתגר פוליטי לתנועת העבודה. תנועת העבודה ניצחה בבחירות של 1933, ב-1934 היה נסיון בהסכם לונדון בין בן גוריון וז'בוטינסקי להסדיר את יחסי התנועה הרוויזיוניסטית והתנועה הציונית. התנועה הרוויזיוניסטית התנתקה מהתנועה הציונית והתקיימה במקביל. גם בשלבים מאוחרים יותר לאחר קום המדינה, כאשר מפא"י שולטת על הציר הפוליטי והרוויזיוניסטים הם תנועה קטנה של שמונה חברי כנסת, היא התנועה היחידה הרואה את עצמה כאלטרנטיבה שלטונית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: