אבות הציונות: אחד העם – סיכום

אחד העם

מלחמות תרבות בישראל

אחד העם (אשר גינצבורג) נולד באוקראינה ובגיל 17 הוא עובר חילון. הופך לפובליציסט ומתקרב לחוגי חיבת ציון. שמו (אחד העם) הופך לשם מקובל מאוד בעיתונות העולמית.

בניגוד להרצל, הטענה של אחד העם הייתה שמצוקת היהודים נובעת מחולי תרבותי. שורש העניין על פי אחד העם הוא לא לחפש תשובה לשאלת היהודים כמו שעושה הרצל, אלא לחפש תשובה לשאלת היהדות. בעיית היהדות מול בעיית היהודים. הציונות על פי אחד העם, היא תנועת תחייה תרבותית שיש לה מקום מאוד חשוב. הוא חושש מגורמים שיקלקלו אותה. הגורם המפחיד ביותר לדעתו הוא גורם ההמון. החשש שלו מן ההמון היה מכך שאם תקום מדינה היא לא תשרת את אותו מהלך תרבותי הסטורי גדול. הוא רצה את אותו מרכז תרבותי. הוא רצה מרכז שבו המורשת היהודית תשגשג מחדש, תקלוט לתוכו את כל האלמנטים שהמודרנה יכולה להציע ותיצור תרבות יהודית מתחדשת. הכך הוא שולל את אלטנוילנד (מדינה אירופאית רגילה ללא ייחוד). הוא מדבר על רוח האומה שהיא הקשר בין היהודים לבין הארץ שלהם וכל דור ייתן את תרומתו לאותה רוח. רוח האומה מתבטאת בפולקלור, ביצירה, בשפה וכו'. הרוח הלאומית כפי שמגדיר אותה אחד העם, היא תוצר של שילוב של כל אותם רבדים, אך על פי אחד העם רוח האומה היא קטגוריה נפרדת, לא רק תוצר של התפתחויות הסטוריות. אחד העם מתייחס אל רוח האומה כאל הנושא המרכזי עצמו. עקב כך, השינויים שעוברת רוח האומה צריכים להיות מדורגים-על כן הוא שולל את השינוי הראדיקלי שמציע הרצל. אחת השאלות שהטרידו את אחד העם היא אם אנחנו חוזים בהתפרקותה של הדת, איך התרבות העברית תשמר את היסודות ההסטוריים של העם היהודי? מושג נוסף שתובע אחד העם הוא "חפץ קיום לאומי". הציבור מגדיר עצמו כשייך ללאום מסויים באופן אינטואיטיבי. עם זאת, את לאום זה אי אפשר להגדיר בצורה מפורשת. אותה אינטואיטביות של הפרטים מראה על רוח האומה. היצירה של היהודי החדש לא מתאימה, האינטואיטיביות בלאומם של הפריטים כבר קיימת.  מכיוון שהזיקות של כולם חשובות, יש חשיבות גדולה באותו מרכז רוחני, לארגן את אותה רוח אומה ולבנות מסגרת שתוכל להמשיך ולהוות את המוקד לאותו חפץ קיום לאומי.

מהו היסוד היהודי עליו צריכים לבנות את היום הלאומי היהודי? אחד העם מדבר על יהדות המשקפת ערכים אוניברסלים. את המבט שלו הוא מפנה אל כתבים מאוחרים יותר מהתנ"כ, אל הנביאים הקדמונים. הוא לא רוצה לראות את המורשת היהודית כדבר יהודי פרטיקולרי אלא כמשהו בעל יסודות אוניברסלי. מרכיב זה יוכל לחבר את החילונים ואת הדתיים לאותו מרכז רוחני. את היהדות אין לראות במונחים פרטיקולרים אלא במונחים אוניברסלים. ההנחה של אחד העם היא שערכים אוניברסלים הם ערכים נצחיים.

האם משה האיש באמת התקיים? האם זה משנה? תשובת אחד-העם

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: