הזכות לחיים, לביטחון ולשלמות הגוף – סיכום

הגדרה: הזכות לחיים ולביטחון היא זכותו של כל אדם לשמר את חייו ולא להפגע מידי אחרים. עקרון יסוד זה של זכויות אדם רואה בזכותו של אדם לחיות ולא להפגע מאחרים בתור זכות יסודית וראשונית שלא ניתן לפגוע בה. יש הטוענים כי זוהי זכות האדם היסודית ביותר שהיא תנאי לכל האחרות. הזכות לביטחון קובעת כי חובתה של מדינה להגן על אזרחיה ועל השוהים בגבולותיה.

הזכות לחיים וביטחון (ולשלמות הגוף) מבוססת על ההכרה בכך שנטילת חייו של אדם או פגיעה בשלמות הגוף שלו היא מעשה בלתי מוסרי, ואולי הבלתי מוסרי ביותר.

דיון מורחב

הזכות לחיים ולביטחון אינה רק הזכות להימנע מפגיעה בגוף או בחיים שכן היא יכולה לכלול בנוסף גם את זכות האדם לחיות ללא פחד מפני מוות, פגיעה פיזית או השפלה. בתפיסה זו, הנכללת במסגרת של הזכות לחיים וביטחון, עומדת ההכרה בכך שגם איום או פחד מהווים למעשה פגיעה בשלמותו של הגוף. לפיכך, תחת הרעיון של זכויות האדם והאזרח, המדינה מחוייבת לשמור על זכות החיים והביטחון של כל אדם ומחובתה להגן על החיים והביטחון האישי כל כל האנשים. חובה זו חלה בין אם הם בעלי אזרחות או ללא אזרחות, שחיים במדינה. הזכות לחיים ולביטחון באה לידי ביטוי בחקיקה של המדינה האוסרת על רצח, אלימות, אונס, תקיפה, הריגה וכיו"ב. הכלים שבאמצעותם מבטיחה המדינה את חייהם ובטחונם של אזרחיה הם המשטרה, הצבא והמערכת המשפטית.

סוגיות הנוגעות לזכות לחיים

בעולם של ימינו ישנן מספר סוגיות הנוגעות לנושא של הזכות לחיים. נושאים אלו כוללים את השאלה של עונש מוות. בארה"ב ישנו ויכוח ותיק אודות נושא ההפלה והשאלה האם גם לעובר יש זכות לחיים. השאלה של המתת חסד של אנשים סובלים אף היא שנויה במחלוקת וישנן מדינות האוסרות עליה (ישראל) בצד מדינות שמתירות (שוויץ). סוגיה נוספת היא מקרים של "רצח מוצדק" כמו הריגה להגנה עצמית והשאלה באילו מקרים היא חלה. יש המרחיבים את הזכות לחיים גם לכלל בעלי-החיים וטוענים כי הם זכאים לאותה הגנה שמקבלים בני אדם. הזכות לביטחון באה לידי ביטוי בשאלות על אלימות משטרתית או גיוס חיוב. קראו דיון מורחב על  מתי תתכן פגיעה בזכות לחיים בשל זכויות אחרות.

ראו סיכומים מורחב אודות: הזכות לחיים וביטחון , זכויות האדם והאזרח, סיכומים באזרחות לבגרות.

להבין לעומק זה להבין טוב יותר:

הפילוסוף פיטר סינגר על הזכות לחיים

האם גם לבעלי חיים יש זכות לחיים?

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: