עקרונות דמוקרטיים – אזרחות לבגרות

העקרונות הדמוקרטיים, או עקרונות הדמוקרטיה, הם מערכת של ערכים המנחה את המשטר הדמוקרטי ושבלעדיהן הוא אינו יכול או מתקשה לתפקד בתור דמוקרטיה. כאן תמצאו רשימת סיכומים של העקרונות הדמוקרטיים באזרחות לבגרות. כל קישור יוביל אתכם לדיון בעקרון דמוקרטי אחד מתוך הרשימה הנלמדת במסגרת תוכנית הלימודים באזרחות. בהצלחה!

עקרונות דמוקרטיים

עקרון שלטון העם–  עקרון שלטון העם הוא אחד מעקרונות המשטר הדמוקרטי החשובים ביותר והוא קובע כי אזרחי המדינה הם הריבון שלה. (ראו גם מה אומר (ומה לא אומר) עקרון שלטון העם)

עקרון הפלורליזם – עקרון הפלורליזם אף הוא חלק חשוב ביותר של עקרונות המשטר הדמוקרטי והוא קובע בזכות קיומן של דעות והשקפות מנוגדות.

עקרון הסובלנות – עקרון הסובלנות הוא עקרון דמוקרטי המבטא את הנכונות לקבל כל אדם וכל השקפה שהיא שונה מזו שלך.

עקרון ההסכמיות– עקרון ההסכמיות הוא חלק מעקרונות המשטר הדמוקרטי והוא מבטא את הצורך בהסכמה רחבה כבסיס לכינון של משטר דמוקרטי.

עקרון הכרעת הרוב – עקרון הכרעת הרוב מבטא את דרך ההתנהלות הבסיסית של המשטר הדמוקרטי ומבוסס על עקרון שלטון העם.

עקרון הגבלת השלטון –  עקרון הגבלת השלטון מגביל את כוחו של השלטון ומונע ניצול שלו לרעה וכולל בין היתר את הפרדת הרשויות, הבחירות הדמוקרטיות, מנגנוני פיקוח וביקורת והחוקה

עקרון שלטון החוק – עקרון שלטון החוק הוא חלק חשוב של עקרונות המשטר הדמוקרטי והוא קובע כי כל האזרחים והמוסדות שווים בפני החוק

הזכויות הטבעיות – זכויות יסוד

זכויות האדם והאזרח

הזכות לחיים והזכות לביטחון (שלמות הגוף)

הזכות לחירות (הכוללת בתוכה את: חירות המחשבה והדעה, חירות המצפון, חיפוש הביטוי וחירות המידע, חופש ההתאגדות, חופש הדת, חופש התנועה, חופש העיסוק ואת הזכות לשם טוב)

הזכות לקניין

הזכות לשוויון

הזכות להליך הוגן

הזכות לכבוד והזכות לפרטיות

זכויות חברתיות

הזכות לרמת חיים

הזכות לדיור

הזכות לטיפול רפואי

הזכות לחינוך

זכויות עובדים ותנאי העסקה

הזכות לבחור ולהיבחר

זכויות קבוצה

ראו גם:

מה הופך את עקרונות הדמוקרטיה לחשובים?

שוויון מול חירות בהיסטוריה של הפילוסופיה

מתוך: עקרונות דמוקרטיים – אזרחות לבגרות.

חזרה אל סיכום לבגרות באזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: