זכויות יסוד: הזכות לבחור ולהיבחר – סיכום

סיכומים באזרחות: זכויות יסוד: הזכות לבחור ולהיבחר

הזכות לבחור ולהיבחר באה לידי ביטוי בקיומן של בחירות דמוקרטיות. שתי הזכויות – לבחור ולהיבחר, הן זכויות יסוד פוליטיות שבלעדיהן אין בעצם כל ערך לדמוקרטיה.

בכדי לממש את הזכות לבחור ולהיבחר ישנה חובה להבטיח חופש ושוויון במסגרת של בחירות דמוקרטיות:

• כל קול שווה לכל קול אחר

• כל אזרחי המדינה שווים בזכות שלהם לבחור ולהציע את עצמם לבחירה.

• ניתנת הזדמנות שווה לכל מפלגה שרוצה להתמודד בבחירות:  עקרון זה מובטח על ידי קריטריונים אחידים וקבועים לחלוקת תקציבים למפלגות,  קריטריונים אחידים וקבועים לקבלת זמן בשידורי בחירות בתקשורת האלקטרונית (רדיו, טלויזיה) ועוד.

החירות באה לידי ביטוי בבחירות דמוקרטיות על ידי:

• חופש הבחירה – החירות של כל אזרח לקבל את הזכות לבחור ולהיבחר.

• חופש ההתארגנות במסגרת מפלגתית.

• חופש ביטוי בתעמולת בחירות

סיכומים באזרחות לבגרות

סיכומים באזרחות: זכויות יסוד: הזכות לבחור ולהיבחר

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: