סיכומים באזרחות: זכויות מיעוטים – זכויות קבוצה

סיכומים באזרחות: זכויות מיעוטים – זכויות קבוצה

זכויות מיעוטים או זכויות מיעוט בדמוקרטיה נובעות מהתפיסה שזכויות צריכות להינתן לא רק ליחידים אלא לקבוצות, מכיוון שחלק מהזכות של כל אדם במדינה דמוקרטית היא להגדיר את עצמו לא רק באופן אישי אלא דרך השתייכות לקבוצה. זכויות מיעוטים או זכויות קבוצה אינן קשורות לזכויות האדם והאזרח או לזכויות החברתיות.

בהגדרה, קבוצת מיעוט היא כל קבוצה שלה יש מרכיב ייחודי או מספר מרכיבים ייחודיים שמבדילים אותה מקבוצת הרוב במדינה. מרכיב ייחודי כזה יכול להיות דת, שפה, תרבות, מוצא אתני או מורשת. ההנחה העומדת ביסוד זכויות המיעוטים היא כי כל קבוצת מיעוט שואפת לשמר את עצמה ואת הזהות שלה, ועל כן נדרשת הכרה של המדינה בקבוצה ומתן האפשרות לשמר את הייחוד והזהות שלה דרך:

זכות להגדרה עצמית.

• זכות לחינוך ולתוכניות לימודים ייחודיות.

• זכות לשימוש בשפה ולהכרה בה כשפה רשמית.

• זכות לשיפוט דתי בענייני אישות.

• זכות לייצוג במוסדות הרשמיים.

ועוד…

גישות לגבי זכויות מיעוט

ישנן שלוש גישות שונות לגבי ההכרה של מדינות דמוקרטיות בזכויות מיעוטים – הגישה הליברלית הקיצונית, הגישה הליברלית המתונה והגישה של הכרה בזכויות קבוצה. הגישה הליברלית הקיצונית אינה מכירה בכלל בזכויות של קבוצות מיעוט וגורסת כי יש לדכא כל בדלנות חברתית או שהמחויבות של המדינה היא רק כלפי פרטים, כלומר באופן פרטי, ולא כלפי קבוצות. הגישה הליברלית המתונה מכירה בזכיות של קבוצות מיעוט אך סבורה כי המדינה אינה צריכה להתערב על מנת לשמר את הגיוון הקבוצתי. המדינה תחת גישה זו אינה כופה על מיעוטים את אובדן הזהות הקבוצתית שלהם אך גם אינה עושה כל מאמץ בכדי לסייע להם לשמר אותה, והיא מכירה רק בזכויות פרט אישיות תוך שהיא נותנת את החופש לקבוצות שונות להתארגן באופן עצמאי ולפעול לשם שימור הזהות שלהן.

הגישה המכירה בזכיות הקבוצה מכירה לא ברק בזכויות האדם והאזרח של כל אדם במדינה אלא גם בזכות של כל קבוצת מיעוט לשמור על זהותה ועל קיומה ולנהל את חייה בהתאם לרצונה והשקפת עולמה. גישה זו גורסת כי המדינה צריכה להקצות לקבוצות מיעוט את הכלים והאפשרות לשמור על ייחודה דרך הקצאת משאבים, מתן אוטונומיה ואף שלטון עצמאי.

דגמים של מתן אוטונומיה לקבוצות מיעוט

פדרליזם – בשיטת הפדרליזם המדינה מתחקלת למחוזות שונים כשלכל אחד מהם יש שלטון עצמאי במידה כזו או אחרת הכולל פרלמנט,  מינהל ציבורי ומערכת שיפוטית.  החוקה של המדינה מגידרה חלוקת סמכויות בין רשויות השלטון של הממשל המרכזי של המדינה לבין רשויות השלטון של המחוז. שיטת הפדרליזם מאפשרת למיעוט ניהול עצמי ברוב תחומי החיים באזור שבו הוא חי.

אוטונומיה – שלטון עצמי.  אוטונומיה היא שלטון עצמאי שניתן רק לאזורים מסוימים ולאוכלוסיות מסוימות, כמו למשל בחבל הבאסקים בספרד.

אוטונומיה טריטוריאלית – במודל האוטונומיה הטריטריאלית המדינה מעניקה מידה כזו או אחרת של ממשל עצמי (ממשל,  פרלמנט, מערכת מישפטית ומינהל ציבורי אך לא בתחומים אחרים כמו יחסי חוץ או מדיניות ביטחון)  לקבוצת המיעוט המרוכזת באזור מסוים במדינה ומהווה רוב באזור הגיאוגרפי הזה..

אוטונומיה קהילתית (קומונלית)  – אוטונומיה קהילתית היא אוטונומיה הניתנת לחברי קבוצת מיעוט מסוימת המפוזרים במדינה ללא קשר למקום המגורים שלהם.

העשרה: מייקל וולצר – אילו זכויות מגיעות לקהילות תרבותיות?

זכויות קבוצתיות – תרבותיות – הגדרה

זכויות קבוצתיות וזכויות מיעוטים

גישות בנוגע לזכויות מיעוטים

זכויות מיעוט כבלם בפני עריצות הרוב

סיכומים באזרחות לבגרות

כדאי לקרוא:

מרטין לותר קינג על חשיבותן של זכויות מיעוט

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: