שפה וחברה

הקורס "שפה וחברה" מתאר את השימוש האנושי בלשון, בין אם בדיבור או בכתב, בהקשרים חברתיים קונקטרטיים. הקורס שואב מתחומי הבלשנות, הסוציולינגוויסטיקה (בלשנות חברתית), האתנוגרפיה, התקשורת והסמיוטיקה בכדי לתאר את הדרך שבה שפה מתפקדת בהקשרים חברתיים ולא כמבנה מופשט ומנותק. "שפה וחברה" מתחיל בתיאור תחנות בהתפתחות השפה האנושית, דרך המפנה הלשוני בראשית המאה העשרים אז הושם דגש מחקרי על תפקידה של השפה בחברה. הקורס סוקר את תיאוריית היחסות הלשונית של בנג'מין וורף (היפותזת ספיר וורף) ואת התפתחות הסטרוקטורלים והסמיולוגיה של פרדינן דה-סוסיר. תחומי הפרגמטיקה והסוציולוינגוויסטיקה בבלשנות מספקים אף הם כלים מחקריים להבנת תפקודה של השפה בשיח ובהקשרים יומיומיים משתנים. "שפה וחברה" מתאר כמו כן גם גישות ביקורתיות בחקר השיח ובוחן את ההקשרים בין אופני שימוש בשפה ובין כוח, כמו למשל בקשר שבין שימוש בשפה לבין נושאי מגדר. השימוש בשפה במסגרת העיתונות מקבל מקום חשוב במסגרת ניתוח הקשרים שבין שפה וחברה והחלקים האחרונים של הקורס מסתמכים על התיאוריות של ארווין גופמן שניתח את הדינמיקה של אינטראקציה בינאישית בהקשרים לשוניים ופרא-לשוניים. בסיומו בוחן "שפה וחברה" את תפקידם של מיני-טקסטים במרחב הציבורי וסוקר שיטות מחקר שונות בתחום חקר השיח והשפה.

תחנות בהתפתחות השפה האנושית

המפנה הלשוני

בין שפה ושיח

סיכום מאמר: וורף \ הקשר בין התנהגות והרגלי חשיבה לשפה

סטרוקטורליזם

סמיולוגיה

סיכום מאמר: ר.ניר – סמנטיקה עברית

הבלשנות המודרנית

פרגמטיקה

פגרמטיקה ופעולת הדיבור\ג.ב.צרפתי

סוציולינגוויסטיקה

דיאלקט, אתנולקט, סציולקט, אידיולקט

משלב

גישות ביקורתיות בחקר השיח

בורדייה: פשרו של הדיבור

שפה וכוח

השירה של האדם הפשוט\ רפאל ניר

העברית המדוברת והסלנג\ רינה בן שחר

שפה ומגדר

המגדור הלשוני

הלשון כפטריארכלית

הבדלים מגדריים בשימוש בשפה

פרקטיקות שיחה מגדריות

סיכום מאמר: ואותן השמות עומדים לדורות – שלומית אלמוג

שפת העיתונות

עיתונות אידיאולוגית

עיתונות איכותית מול עיתונות פופולארית

כותרות העיתונים

שבע פתיחות לעיון בתקשורת – יצחק רועה

אינטראקציה בינאישית (גופמן)

אינטראקציה פנים אל פנים: המודל הדרמטורגי

ניהול רושם

עבודת פנים – גופמן

מיני טקסטים במרחב הציבורי

מודלים של תקשורת\ קרס וואן ליוון

הסמיוטיקה של ספרי מבקרים באתרי הנצחה ישראליים – חיים נוי

שיטות מחקר באתנוגרפיה וחקר השפה

*

*הסיכומים באדיבותה של יערית לוזון.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: