שפה וחברה: משלב – סיכום

n      משלב הדרך בה הדיבור מותאם לנסיבות הסיטואציה. כלומר, התכונות הלשונית- ההגייה, אוצר המילים, התחביר שאופניים לסיטואציה ומיקום ספציפיים. לנאום פוליטי, שיחה יומיומית, ראיון עבודה וכו'.  משלב זה מהמאמר מבוא לבלשנות.

n      הרקע הפיזי: זמן ומקום (במכללה, בזמן שיעור עם המרצה) לדוג' באיזה זמן ומקום מתרחשת השיחה ואיך משתלב המשלב בה.

n      המשתתפים: מעמדם בשיחה (סטודנטים מול מרצה). לדוג' הסטודנטים מחויבים למשלב נמוך יותר מהמרצה.

n      המדיום (דיבור, כתיבה, מצגת, פנים אל פנים, תקשורת המונים). בדרך כלל בדיבור בע"פ אנחנו משתלבים במשלב נמוך יותר. אבל שאנחנו כותבים או צופים בטלוויזיה אנחנו נשתמש במשלב גבוה יותר.

n      התוכן והמטרה (איזו פעולת דיבור זו? שכנוע, הסבר, שאלה)

n      מידת הפורמאליות – עד כמה פורמאלית הסיטואציה וכך נוכל לקבוע את המשלב.

n      "כשירות תקשורתית" – השימוש הנכון בשפה בהתאם לנסיבות. כלומר, משתמשים במשלב בדרך שמתאימה לסיטואציה. להתאים את עצמך לקהילת דיבור מסויימת. אדם בעל כשירות שכזו יצליח לדבר במשלב המתאים לכל סיטואציה אליה יקלע- בשוק בדרך של שוק ובכנסת בדרך של כנסת…..רגע…אולי זה בעצם במקרה הזה אותו הדבר…..

n      "קהילת דיבור" – קבוצה חברתית-תרבותית בעלת משאבים לשוניים משותפים. לכל קהילת דיבור ישנה הגדרת כשירות תקשורתית משלה (למשל: איך מדברים ברדיו). למשל: צבא, סטודנטים לתקשורת בספיר.

n      משלב גבוה – שפה מליצית, גבוהה. שיחות פורמאליות.

n      משלב יומיומי/עממי (משולב בסלנג) – שיחות יומיום (חברים, משפחה, שוק)

n      משלב רוחבי או ז'רגון –  שייכות מקצועית ותת תרבותית (משלב פוליטי, משלב אקדמי, משלב צבאי, משלב משפטי). תחומים מסוימים יש להם משלבים מסוימים, ויש כאן יותר עניינים סקטוריאליים מאשר גבוה או נמוך.

סלנג – סוגה ספציפית של משלב הבאה "מלמטה" (ראה מאמר רוזנטל,2006 וניר 1989)

p     סוגה לשונית הנתפסת מהמקום הפורמאלי כ"לא תקנית". לכן, מילים של סלנג לא מופיעות במילון.

p הסלנג מאופיין בסטייה מהנורמה המקובלת, ביציאה מהשגרה והדפוסים המקובלים.

p     מאפיין הלך רוח צעיר, אפנתי, חדש, רענן.

p     הזדהות עם תת חברה (מילות סלנג ייחודיות לקהילות דיבור מסוימות)

p מילוי חלל לקסיקלי (המצאות, או אימוץ משפות אחרות או מעולמות שיח אחרים) שחסרות מילים שמאפיינות משהו, מאמצים מילים משפות אחרות, תחומים אחרים

p     אפיון:

n      ביטויי העצמה: מגניב, סוף (הדרך), שיואו, אחלה בחלה, מפיל, פצצות (לגבות)

n      ביטויי גנאי: פקצה, כבשה שחורה, אפס,  אהבל, ממזר, נחנח,  נייס גאי, מנצנץ

n      ביטויי שבח: גבר, תותח, כלי (עולם), קטלני, גֶ'דַע, מליאן, סופרמן, סחבק

ראה גם: לשון, חברה ותרבות

סוציולינגוויסטיקה

שפה וחברה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: