שפה וחברה: משלב – סיכום

n      משלב הדרך בה הדיבור מותאם לנסיבות הסיטואציה. כלומר, התכונות הלשונית- ההגייה, אוצר המילים, התחביר שאופניים לסיטואציה ומיקום ספציפיים. לנאום פוליטי, שיחה יומיומית, ראיון עבודה וכו'.  משלב זה מהמאמר מבוא לבלשנות.

n      הרקע הפיזי: זמן ומקום (במכללה, בזמן שיעור עם המרצה) לדוג' באיזה זמן ומקום מתרחשת השיחה ואיך משתלב המשלב בה.

n      המשתתפים: מעמדם בשיחה (סטודנטים מול מרצה). לדוג' הסטודנטים מחויבים למשלב נמוך יותר מהמרצה.

n      המדיום (דיבור, כתיבה, מצגת, פנים אל פנים, תקשורת המונים). בדרך כלל בדיבור בע"פ אנחנו משתלבים במשלב נמוך יותר. אבל שאנחנו כותבים או צופים בטלוויזיה אנחנו נשתמש במשלב גבוה יותר.

n      התוכן והמטרה (איזו פעולת דיבור זו? שכנוע, הסבר, שאלה)

n      מידת הפורמאליות – עד כמה פורמאלית הסיטואציה וכך נוכל לקבוע את המשלב.

n      "כשירות תקשורתית" – השימוש הנכון בשפה בהתאם לנסיבות. כלומר, משתמשים במשלב בדרך שמתאימה לסיטואציה. להתאים את עצמך לקהילת דיבור מסויימת. אדם בעל כשירות שכזו יצליח לדבר במשלב המתאים לכל סיטואציה אליה יקלע- בשוק בדרך של שוק ובכנסת בדרך של כנסת…..רגע…אולי זה בעצם במקרה הזה אותו הדבר…..

n      "קהילת דיבור" – קבוצה חברתית-תרבותית בעלת משאבים לשוניים משותפים. לכל קהילת דיבור ישנה הגדרת כשירות תקשורתית משלה (למשל: איך מדברים ברדיו). למשל: צבא, סטודנטים לתקשורת בספיר.

n      משלב גבוה – שפה מליצית, גבוהה. שיחות פורמאליות.

n      משלב יומיומי/עממי (משולב בסלנג) – שיחות יומיום (חברים, משפחה, שוק)

n      משלב רוחבי או ז'רגון –  שייכות מקצועית ותת תרבותית (משלב פוליטי, משלב אקדמי, משלב צבאי, משלב משפטי). תחומים מסוימים יש להם משלבים מסוימים, ויש כאן יותר עניינים סקטוריאליים מאשר גבוה או נמוך.

סלנג – סוגה ספציפית של משלב הבאה "מלמטה" (ראה מאמר רוזנטל,2006 וניר 1989)

p     סוגה לשונית הנתפסת מהמקום הפורמאלי כ"לא תקנית". לכן, מילים של סלנג לא מופיעות במילון.

p הסלנג מאופיין בסטייה מהנורמה המקובלת, ביציאה מהשגרה והדפוסים המקובלים.

p     מאפיין הלך רוח צעיר, אפנתי, חדש, רענן.

p     הזדהות עם תת חברה (מילות סלנג ייחודיות לקהילות דיבור מסוימות)

p מילוי חלל לקסיקלי (המצאות, או אימוץ משפות אחרות או מעולמות שיח אחרים) שחסרות מילים שמאפיינות משהו, מאמצים מילים משפות אחרות, תחומים אחרים

p     אפיון:

n      ביטויי העצמה: מגניב, סוף (הדרך), שיואו, אחלה בחלה, מפיל, פצצות (לגבות)

n      ביטויי גנאי: פקצה, כבשה שחורה, אפס,  אהבל, ממזר, נחנח,  נייס גאי, מנצנץ

n      ביטויי שבח: גבר, תותח, כלי (עולם), קטלני, גֶ'דַע, מליאן, סופרמן, סחבק

ראה גם: לשון, חברה ותרבות

סוציולינגוויסטיקה

שפה וחברה

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: