שפה וחברה: אינטראקציה בינאישית – ארווין גופמן

הסוציולוגי ארווין גופמן עוסק בסיטואציות שמתקיימות בחיים הפשוטים.

האתר: אינטראקציית פנים אל פנים (face to face interaction)

p אפיונים חומריים:

ý     לפחות שני אנשים

ý     נוכחות פיזית מיידית המתרחשת במרחב אחד או בין שני מרחבים (אני מדברת עם מישהו דרך החלון- אינטראקציה בין 2 מרחבים)

ý     נגישות (חושים: קשר עין), צריך להיות בקרבה שלנו שנשמע את הקול ונקשיב שלו ולראות אותו (במקרה שאפשרי). לדוגמא: אם אני נוהגת באוטו ויש מישהו במושב מאחוריי, אני לא רואה אותו אבל אני מדברת איתו וישנה אינטראקציה בינינו

ý     לא מתווך

ý     שפה מובנת ע"י 2 הצדדים

ý     הדדיות

p מתי מתרחשת אינטראקציה פנים אל פנים ומה תוכנה?

ý     הזדמנויות יומיומיות למפגשים במרחבים פרטיים, ציבוריים ומוסדיים

ý     הקשרים נסיבתיים, שיחות אישיות, "דברים שאומרים רק פנים אל פנים". לדוגמא: מישהו דרך לנו על הרגל וביקש סליחה, אנחנו קונים משהו במנזה ויש לנו אינטראקציה עם מי שמוכר לנו קפה

ý     לדוגמא: הרצאה במכללה, שיחה בבית קפה, הוראות של הרס"ר במסדר צבאי, שיחה משפחתית בארוחת ערב שבת, קניה במכולת

p     השפה היא מערכת אחת מתוך מספר מערכות של הבעה ויצירת משמעות (קשר בין שפה למחוות גוף, טון דיבור, מראה).

p     הדדיות (אינטר-אקציה) – יש פידבק שאני מדברת, העיקרון של האינטראקציה חשוב גם אם לא הייתה קיימת הדדיות. עצם זה שמשתמשים במילה הזאת זה מראה שיש לו מקום מרכזי בסיטואציה.

– צריך לדעת למבחן גם לנתח אתרי תקשורת אחרים לפי הקריטריונים שלמדנו.

גופמן: על אינטראקציית פנים אל פנים

p     ארווין גופמן (1982-1922) הוא מיקרו-סוציולוג:

ý     לדבריו למפגשים יומיומיים תפקיד חברתי (סוציולוגי) חשוב ולכן כדאי לחקור אותם.

ý     כדאי לשים לב לפרטים הקטנים והטריוויאליים של אינטראקציות יומיומיות – אלה מגלים עד כמה פעולות פשוטות, כמו שיחה, הן למעשה פעולות חברתיות מורכבות.

ý     הטענה היא שהאדם, והחיים החברתיים בהם הוא חי, הם תקשורתיים ביסודם. חקר ניהול התקשורת והקשרים החברתיים (לסוגיהם) הם מפתח להבנת החברה. כלומר, הוא היה סוציולוג אבל הוא תפס את התקשורת ואת ניהול התקשורת כאמצעי חשוב להבין חברה.

אינטראקציה פנים אל פנים: המודל הדרמטורגי

ניהול רושם

עבודת פנים – גופמן

שפה וחברה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: