סיכום: דיאלקט, אתנולקט, סציולקט, אידיולקט

p באמצעות הדרך בה אדם מדבר נוכל ללמוד על זהותו:

n      דיאלקט – שימוש בשפה המאפיין אזור גיאוגרפי מסוים. לדוגמא: בארה"ב רוב האנשים מדברים באנגלית, אבל ברוב המקומות מדברים כל מיני סוגים של אנגלית. בירושלים יש ניב מסוים ומילים מסוימת.

n      סוציולוקט –  שימוש בשפה הנוצר על בסיס השתייכות למעמד חברתי. ננסה להבין דרך השפה של אדם מהו המעמד החברתי והכלכלי שלו.

n      אתנולקט – שימוש בשפה המאפיין מוצא אתני, מבטא. כמו דיבור ב-ח ו-ע. לעולים חדשים יש סוג אחר של דיבור מאשר אנשים שנולדו בארץ כמו אתיופים ורוסים. או מזרחיים. איך אפשר ללמוד על מוצא אתני של אדם לפי איך שהוא מדבר. ההבחנות האלה יוצרות סטריאוטיפים.

n      אידיולקט – דיאלקט פרטי, לשון פרטית. שפה שמאפיינת אדם פרטי, איך הוא מדבר? יש אנשים שמדברים במשפטים ארוכים, יש אנשים שמפסיקים לדבר אחרי כל 2 מילים, יש כאלה שמדברים בכאילו וכזה.

ראה גם: לשון, חברה ותרבות

סוציולינגוויסטיקה

שפה וחברה

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: