כשהמלך שלמה הוחלף על ידי מתחזה אפל

מה עושה המלך הגדול ביותר בתנ"ך כאשר מישהו מתחזה לו והוא נזרק אל הרחוב? לומד על בשרו את "אל יתהלל חכם בחכמתו".

בכל מתחיל באיות. ב"חוק המלך" בדברים י"ז י"ז כתוב כי מלך ישראל "לא ירבה לו נשים". שלמה המלך, לעומת זאת, הכניס שינוי קטן והפך את ה-"ירבה" ל-"ארבה נשים", שכן נכתב עליו שהיו לו 700 נשים ו-300 פלגשים (מלכים א' פרק י"א). היו"ד הפגועה של "ירבה" עלתה לשמיים לתבוע את עלבונה מהקב"ה.

זו לא הייתה הפעם הראשונה. באותו מקום בספר דברים כתוב "לא ירבה לו סוסים" (ט"ז) ואילו לשלמה היו ארבעים אלף אורוות סוסים (מלכים א' ה'). כתוב שם גם כי אם יהיה מלך בישראל "[ו]כסף וזהב לא ירבה לו מאד" (י"ז), ואילו גם מאלו לא חסר לשלמה.

המלך שלמה עם שד ושטן. ג'קובו דה טראמו. מוזיאון אשמולין, אוקספורד.

בתגובה שלח ה' את השד אשמדאי שהערים על שלמה, בלע את חותם המלך שלו, התיישב על כסאו בעודו מתחזה לו ואילו שלמה עצמו הועף על ידי רוח מהארמון למרחק ארבע מאות פרסאות. התחיל שלמה ללכת בין בתי מדרש ובתי כנסת ואומר "אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים" (קהלת א, ב'). הלכו ובדקו וראו שהמלך (למעשה אשמדאי) יושב על כסאו. חשבו ששלמה הוא משוגע והכו אותו במקל ונתנו לו נדבת מזון דל.

חלפו שלוש שנים עד שיום אחד הגיע שלמה, שכבר נחשב לשוטה העיר, אל הסנהדרין וטען שוב שהוא מלך ישראל. אמרו החכמים לעצמם: משוגע אינו נדבק כך בשיגעון אחד, אולי כדאי לבדוק את הנושא?. באותו זמן ממש התחיל להתעורר גם חשדם של בני משפחת שלמה. זה קרה כאשר "שלמה" רצה לבוא אל אחת מנשיו בזמן שהיא נידה (במחזור החודשי, ואסורה במגע עם בעלה). החשד גדל כאשר הוא ניסה לבוא אל אימו בת-שבע. כאשר שמעו זאת חכמי הסנהדרין הביאו את הנווד המשונה שטען כי הוא מלך והכינו לו חותם חדש. כאשר נכנס שלמה לאולם נבהל אשמדאי וברח.

שלמה חזר לשבת על כס המלכות שלו אך לא הפסיק כל ימיו לפחד מהשד. כמו שכתב: "הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות" (שיר השירים ג, ז-ח).

מקורות:

תלמוד בבלי, גיטין, ס"ח א'

מדרש תנחומא בובר, אחרי מות ב׳:ב׳

אוצר מדרשים, אל יתהלל ב'

סוגי מנהיגות נפוצים

שבעה סוגי מנהיגות נפוצים על פי המחקר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית וניהול עסקי.

עוד דברים מעניינים: