שפה וחברה: שפה ומגדר

המילה פמיניזם הומצאה לפני 150 שנה בשדה הרפואי ע"מ לתת הבחנה לגבר שמפתח איברים נשיים. בהמשך ההבחנה של פמיניזם, ניתנה המילה בפסיכו אנליזה לאישה שהיו לה תכונות מנטאליות גבריות (אומץ, שאפתנות והרצון ללמוד). לימים המילה פמיניזם הפכה להיות משהו נשי, אבל במילונים מאוחרים התפיסה שפמיניזם זוהי תנועה לשחרור האישה.

שיח ומגדר: רקע

התחום המחקרי הקושר בין שפה ומגדר החל להתפתח רק בשנות ה-70 של המאה הקודמת.

הנחת הבסיס היא כי התנהגות שניתן לתארה כ"נשית" או כ"גברית" אין מקורה בהבחנות ביולוגיות, אלא היא מבוססת על הבניות ותכתיבים חברתיים.

n      "מגדר" – הגדרה, המילה כוללת חיבור בין המילה "מין" ו"גדר", כאפיון חברתי ולא כאפיון מיני. בשל שימוש תכוף באקדמיה במילה מגדר, בשנות ה90 היא נכנסה למילון.

השפה לא רק משקפת עולם סקסיסטי קיים, השפה לא רק משקפת אי שוויון מגדרי, אלא היא בונה באופן אקטיבי א-סימטריות מגדריות בהקשרים היסטוריים-חברתיים ספציפיים.

השפה מסמנת באופן קבוע את הזהות המינית של המשתמשות בה.

ישנן שפות ממוגדרות יותר (עברית: את/אתה, השולחן הוא, עבד/ה) ויש ממוגדרות פחות (אנגלית: you, the table is, worked).

המגדור הלשוני

הלשון כפטריארכלית

הבדלים מגדריים בשימוש בשפה

פרקטיקות שיחה מגדריות

סיכום מאמר: ואותן השמות עומדים לדורות – שלומית אלמוג

ראה גם: לשון, חברה ותרבות

שפה וחברה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: