סיכום מאמר: העברית המדוברת והסלנג\רינה בן שחר

רינה בן שחר- העברית המדוברת והסלנג.

חלק ניכר מהסלנג רווח בדיבור הכללי, מושמע בתום לב, ונוצר מתוך ספונטניות השיחה, בלי תכנון ועריכה. חלק אחר נוצר במודע ומתכוון, מתוך הנאה המביעה את טבע האדם לחדש, לרענן ולמרוד.

בתרבות העברית, ישנה נטייה להתייחס ללשון המדוברת בחשדנות מה. רבים מזהים 'סלנג' עם דוברים חסרי השכלה. יחס זה מבטא גישה קוטבית ללשון, ונטיה לחלק אותה לשתיים. לשון הכתב התקנית (והעל-תקנית), היא היחידה הלגיטימית, ולשון הדיבור, אותה שואפים לתקן.

כמו כן שלטה בתרבותינו גישה נורמטיבית אשר התייחסה למקורות הכתובים כאל הלשון הלגיטימית היחידה, תוך התעלמות מהלשון המדוברת. גישה שמרנית זו היא הסיבה שלא חקרו את השפה המדוברת במשך שנים ארוכות, דבר שגרם לכך שלא יהיה תיעוד ורישום של השפה בשנותיה הראשונות של המדינה. התפתחות השפה נחשבת לאחד מהישגיה הגדולים של הציונות.

בראשית השפה, מחיי השפה לא הבדילו בין הלשון הכתובה והמדוברת, והאמינו שהסטיות בדיבור יתוקנו ככל שישלטו בשפה, ממש כמו שגיאות כתיב. כיום הלשון המדוברת זוכה לקדימות במחקר הבלשני, מפאת קדימותו ההיסטורית וישנה הבחנה ברורה בין הלשונות הנובעת מהאופי השונה של כל מדיום.

תחומי חיינו השונים מוסדרים על ידי חוקים ונורמות, ובלעדיהם לא יוכל לשרור סדר חברתי. עם זאת האדם מפיק הנאה מסטייה מהנורמות, ובדרך זו נוצרים סגנונות חדשים, באמנות, ארכיטקטורה, וגם בלשון. ההנאה בסטיה מורגשת על רקע הלשון התקנית, וטעות תהיה לחשוב כי נוכל לדבר רק בסלנג. יתרה מכך, הסטיות המכוונות מכללי הלשון התקנית מחייבים ידע והבנה של מבנה הלשון ומרכיבי הדקדוק. לדוגמא,  המשפט הסלנגי "מה העניינות?" מצריך ידע מוקדם בצורות ריבוי דקדוקיות בעברית, Xים ו- Xות. אם כן, יסודות סלנג נוצרים לא רק ממשחקי מילים וביטויים, אלא גם ממשחקי דקדוק. כך או כך מעניין לראות כי אין יסודות סלנג המומצאים יש מאין.

דוגמאות

סלנג פונטי (סטיות פונטיות מכוונות): ביצפר, מניינים?, מיש מיצמיץ (מיץ מישמיש), אלכנוס (אלכסון).

סלנג מורפולוגי (סטיות דקדוקיות מכוונות): גאונה (במילון המילה מופיעה רק בלשון זכר (מי אמר הבניית מציאות ולא קיבל?) ), התפוטר (התפעל האקטיבי ופוּעל הפאסיבי שזורים זה בזה כצמד אוהבים), נהגוס (הצמדת סופית לועזית).

סלנג תחבירי (סטיות מכללי צירופי המילים): זה מה יש, למה מי מת?, יש מבין.

שאילה משפות זרות: צוציק, בלגן, סבבה, מסטול, פוסטמה.

התאמה מילים זרות למבנה בדקדוקי העברי: בילף, הסניף, חרפּ.

תרגום מילולי: לעשות אהבה, קח את הזמן שלך, (to make love, take your time)

סוציולינגוויסטיקה

שפה וחברה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: