מאגר מושגים ומונחים במנהל עסקים

לפניכם מאגר הולך וגדל של מושגים ומונחים בתחום של מנהל עסקים. המאגר הינו חלק מאסופת הסיכומים במנהל עסקים שלנו באתר והוא מתייחס אל כמה מהקורסים הנכללים בו. בכל אחד מהקישורים להלן תמצאו עמוד סיכום קצר וממצה הכולל הגדרה של מונח או מושג מהתחום של מנהל עסקים. במקרים רבים תמצאו בתוך עמודי ההגדרות של המושגים או המונחים גם קישורים אל מידע נוסף וסיכומים מורחבים. יש לשים לב כי השימוש בהגדרות המושגים הניתנות כאן הינו למטרות אקדמיות ומטרות למידה בלבד.

א

אג"ח – אגרת חוב – הגדרה ראה גם פירוט של סוגי אג"ח וכן השוואה בין אג"ח ומניות

אחריות וסוגי אחריות

אי גילוי

אישור רואה חשבון

איש פנים

אישיות משפטית

 אנטי דילול

אצילת סמכויות 

ב

בטחונות

ביקורת

במשגור (סחורה)

בעל מניה עקרי 

בעל עניין 

בעל שליטה – הגדרה מורחבת של מיהו בעל שליטה 

בעלות

ג

גיוס הון

ד

דיבידנד

דילול הון מניות

דרישת תשלום יתרת מניות 

 הודעה על אספה כללית

ה

הון 

הון אנושי

הון בעלים

הון זר

הון מניות נדרש \ נפרע \ רשום \ מונפק

הונאה \ תרמית

הלוואה

הלוואה בנקאית

הלוואת בעלים

הנהלה

הסדר נושים

העלמת \ מניעת מידע

הפרת חוזה

הקצאת מניות

השקעה

התחייבות

התפרקות חברה

ו

 ועדת ביקורת

ז

 זכאות לדיבידנד

זכות הצבעה

זכויות עובדים בפשיטת רגל

זכות קדימה

ח

חבות

חברה

חברת אם

חברה בעירבון בלתי מוגבל

חברה בע"מ

חברת אחזקות

חברת השקעות

חברה ממשלתית

חברה פרטית וציבורית

חדלות פירעון

חובת הגילוי

י

יחס התחייבות להון עצמי

ייסוד חברה

ישות משפטית ראה גם: עקרון הישות הנפרדת

יציאה לציבור 

כ

כונס נכסים

כינוס נכסים

כשירות משפטית

ל

ליבור

מ

מאזן 

מבקר חיצוני \ פנים

מדיניות דיבידנד

מוכ"ז – מוסר כתב זה

מוניטין

מועצת מנהלים

מחיקת חברה

מחיר הנפקה

מחיר פדיון

מידע פנים

מנוף פיננסי

מניה

מניות בכורה

מניות הטבה

מניות הנהלה

מניות לעובדים

מניות מייסדים

משגור

משכון

משכנתא

משקיע מוסדי

נ

נאמן

נאמן בפשיטת רגל 

נושה בר זכות קדימה

נושה מובטח

ניגוד אינטרסים

ניירות ערך

ניצול מידע פנים

ס

סיכון

סקר סיכונים

ע

עובדה מהותית

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

ערובה

ערך

ערך \ שווי שוק של מניה

פ

פארי

פארי פאסו

פירוק 

פירוק בהשגחת בית משפט

פירוק חברה

פירוק מאונס

פירוק מרצון

פירוק חברה ע"י בית משפט

פרט מטעה

פרמיה

פשיטת רגל

צו כינוס

צו פירוק

ק

קונגלומרט \ אשכול חברות

קונסורציום

קבוצה \ קונצרן 

ר

רווח הון

ריבית לעומת דיבידנד

רישום חברה

ש

שוק ההון, כספים ופיננסים

שותף לעומת בעל מניות

שותפות לעומת חברה

שימור הון

שעבוד

שעבוד צף

שעבוד קבוע

שיקום חברה

שליטה בחברה

שליטה למעשה ובפועל

ת

תזרים מזומנים

תעודת אג"ח

תעודת אופציה

תעודת מניה

תעודת רישום

תקציב

תשקיף

מאגר המושגים נמצא כרגע בתהליכי בנייה, מושגים נוספים יעלו בעתיד.

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה