מושגים במנהל עסקים: הון אנושי – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  הון אנושי – הגדרה

הגדרה זו של המונח הון אנושי היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

הון אנושי – Human capital

הון אנושי הוא שם חליפי לעבודה כגורם ייצור המייצג השכלה., מיומנות וכושר יישום, המרחיבים את כושר הייצור של העסק. ההשקעה בהון האנושי דורשת הדרכה ואימון, שמהם ניתן להפיק פירות בעתיד. המיומנות של ההון האנושי והנאמנות שלו למקום העבודה הן בעלות משמעות רבה להצלחתו של עסק.

ראה להרחבה:

ג'יימס קולמן – הון חברתי ויצירתו של הון אנושי

עוד דברים מעניינים: