מושגים במנהל עסקים: גיוס הון – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: גיוס הון  – הגדרה

הגדרה זו של המונח גיוס הון חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

גיוס הון – Capital Raising– גיוס הון הוא הגדלת האמצעים הכספיים של פירמה. גיוס הון יכול שייעשה ממקורות פנימיים (מבעלי מניות קיימים). יכול שייעשה ע"י פניה לציבור או למשקיעים מסוימים לרכוש מניות או אג"ח של פירמה. חברות הפונות למשקיעים חיצוניים יכולות להיות מ-2 סוגים –

 1. חברות חדשות, הנזקקות להון ראשוני כדי לייסד עסק חדש.

 2. חברות קיימות, המבקשות להגדיל את הונן לשם קידום עסקיהן .

חברות קיימות הפונות לציבור יכול שתהיה זו פניה ראשונה ויכול שיהיו אלה חברות שמניותיהן כבר רשומות ונסחרות בבורסה לנ"ע והן מבקשות לגייס הון נוסף. הדרישות של הרשות לנ"ע והבורסה בנוגע לגיוס הון יכול שיהיו שונות לגבי כל אחד מהמקרים. בהתאם לתקנון הבורסה והוראות החוק לנ"ע. גיוס הון בבורסה גורר אחריו קיום הוראות החוק המטיל על החברות חובות דיווח שונות. גילוי פרטים של בעלי עניין וכיו"ב. פניה לציבור לרכוש מניות או אג"ח של חברה יכולה להיעשות רק ע"י חברה ציבורית באמצעות תשקיף. חברה פרטית יכולה למכור את מניותיה לאנשים שונים – אלה שיזמו את הקמת החברה, או מנהליה, ובהתקשרות אישית עם משקיעים שונים, שמספרם אינו יכול לעלות על מסוים מוגבל. יש הגבלה חוקית לגבי מספר האנשים שניתן לפנות אליהם למטרות גיוס הון בחברה פרטית שלא בדרך הצעה לכלל הציבור.

עוד דברים מעניינים: