מושגים במנהל עסקים: חובת הגילוי – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: חובת הגילוי  – הגדרה

הגדרה זו של המונח חובת הגילוי היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

חובת גילוי – Obligation to Disclose – בנ"ע חובת הגילוי החובה המוטלת על מנפיק של נ"ע לציבור למסור ולגלות את כל הפרטים הרלבנטיים על החברה המנפיקה. בחברה ציבורית – הדרישה הנובעת מעובדת ריבוי החברים שאין ביניהם מגע ישיר, האחריות המוגבלת של בעלי המניות – שענייני החברה יהיו גלויים לציבור ולבעלי המניות. חייבת בדיווחים הפתוחים לעיונו של כל דורש. חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה – חובת הגילוי לדו"חות ואירועים שוטפים. כדי למנוע ניצול מידע פנים. בחברות פרטיות חובה למסור מידע רלבנטי לשימוש החברה ונושיה.

עוד דברים מעניינים: