מונחים במנהל עסקים: מה זה תזרים מזומנים – הגדרה

מונחים במנהל עסקים: מה זה תזרים מזומנים – הגדרה

הגדרה זו של המושג תזרים מזומנים היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

תזרים מזומנים – Cash Flow – תזרים מזומנים הוא תנועת כספים המייצגת סדרת תשלומים ותקבולים במזומנים, הכרוכה בפעילות של ישות עסקית, בפרויקט או עסקה. חישוב זה מפרט את הסכומים והמועדים של כל תשלום וכל תקבול במשך תקופת זמן מוגדרת. תזרים מזומנים בניגוד לסיכום הכנסות והוצאות, אינו כולל הוצאות זקופות אלא הוצאות בפועל. חישוב מזומנים נעשה ע"י חישוב הרווחים נטו למועד מסוים בתוספת כל סכום שנרשם כהוצאה אך לא הוצא בפועל (פחת). כלי ניהולי פיננסי לפירמה כולה או לחלקה והוא משמש להערכת המקורות והשימושים הכספיים של הפירמה, להערכת צורכי גיוס ההון (הלוואות, הנפקות מניות חדשות). להערכת יכולת הפירמה לשלם חובותיה במועד, או לשלם דיבידנד במזומן. אם לפירמה הוצאות במזומן העולות על התקבולים במזומן הצפויים בתוך תקופת הזמם שלה נערך התזרים, יש לה תזרים מזומנים שלילי ואז עליה למצוא מקורות חיצוניים להשלמתו.

סוגי מנהיגות נפוצים

שבעה סוגי מנהיגות נפוצים על פי המחקר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית וניהול עסקי.

הפציינטים המפורסמים של פרויד

ניתוחי המקרה שליוו את מחקרו וכתיבתו של פרויד הפכו כמה ממטופליו לאנשים מפורסמים בעולם הפסיכולוגיה. כמה מהפציינטים המפורסמים של פרויד

עוד דברים מעניינים: