מושגים במנהל עסקים: אג"ח לעומת מניה

מושגים במנהל עסקים: אג"ח לעומת מניה – הגדרה

הגדרה זו הינה חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים

אג"ח לעומת מניה – Bond V Shares – המאפיינים העיקריים המבדילים בין אג"ח לבין מניה הם –

  1. בעלים של אג"ח הוא נושה כלפי החברה, בעל מניה הוא בעלים, יחסית לע"נ שלמניותיו בחברה.
  2. באג"ח ידועים התשלומים על חשבון ריבית ופדיון הקרן והמועדים המדויקים שבהם תשלומים אלה יתקבלו, במניה לא ידוע גובה הדיבידנד ואם יחולק בכלל.
  3. באג"ח תשלום הריבית מובטח וזו הוצאה שיש לשלם בין אם יש למנפיק רווחים ובין אם לאו. אי תשלום ריבית גורר אחריו אפשרות לתבוע את החברה ואף להביאה לידי פרוק. במניה תשלום הדיבידנד הוא חלוקת רווחים, אינו חובה ואסור לשלם דיבידנד אם אין לחברה רווחים. דיבידנד משתלם במועדים שאינם קבועים מראש.
  4. בעל אג"ח אינו רשאי להתערב בהנהלת עסקי החברה (פרט למקרים יוצאי דופן), בעל מניה רשאי להשתתף באספות הכלליות של החברה ולהצביע בהן בכל עניין העומד על סדר יומה של האספה.
  5. בפרוק לבעלים של אג"ח זכות קדימה על בעלי מניות שיתחלקו ברכוש החברה, אם יישאר כזה, רק לאחר סילוק כל חובות החברה.
  6. חיזוי תשואה באג"ח הוא פשוט יחסית וניתן לאמוד את התשואה על בסיס זרם התקבולים שיתקבל ממנה לעומת ההשקעה. במניה יש לאמוד את כדאיות ההשקעה ע"י חיזוי הרווחיות הצפויה בעתיד, שלעיתים קרובות מורכב. אלה משפיעים על רמת הסיכון בהשקעה באג"ח – אם כי גם באלה קיים סיכון – לעומת השקעה במניות שיש להן סיכוי לרווח גבוה יותר. קיימות אג"ח הניתנות להמרה למניות, בתנאים מסוימים. אג"ח כאלה עשויות לאפשר למשקיע להחליט, בתקופה נתונה, איזה סוג השקעה עדיף. קיימות אג"ח משתתפות.

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

עוד דברים מעניינים: