מונחים במנהל עסקים: מה זה ניירות ערך (נ"ע) – הגדרה

מונחים במנהל עסקים: מה זה ניירות ערך (נ"ע) – הגדרה

הגדרה זו של המושג ניירות ערך (נ"ע) היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

ניירות ערך (נ"ע) –  (באנגלית: Securities )–  ניירות ערך הן תעודות המונפקות בסדרות ע"י חברה והמקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם. מסמך המקנה זכות בתאגיד. זכות לתביעה מתאגיד, התחייבות לתשלום שהוצאה מטעם המדינה או מוסד שלטוני אחר. מסמך המעיד על זכויות – מניות, אג"ח, יחידות השתתפות בקרן נאמנות, מלוות מדינה, שטרי הון, שטרי התחייבות, כתבי אופציה, אג"ח אופציה, שטרי הון אופציה, שטרי התחייבות אופציה – כל אלו הם סוגים של ניירות ערך. 2 סוגים – 1. ניירות ערך מקנים למחזיק בהם השתתפות במפעל המנפיק והזכות השתתפות ברווחים – מניות. 2. ניירות ערך המקנים למחזיקים בהם מעמד של מלווה, הזכאי להחזרת הקרן בתאריך קבוע בתוספת ריבית – אג"ח. טובות ההנאה שמקבל בעל ניירות ערך מתחלקות ל-2 קבוצות – 1. כספיות – דיבידנד, ריבית. 2. בלתי כספיות – הזכות להצביע באספות הכלליות של הפירמה המנפיקה, או הזכות למנות מנהלים. מחיר ניירות ערך נקבעים כמו מחירי מוצרים אחרים ע"י היצע וביקוש. רוב נ"ע סחירים ונסחרים בבורסה.

עוד דברים מעניינים: