מונחים במנהל עסקים: מה זה תשקיף – הגדרה

מונחים במנהל עסקים: מה זה תשקיף – הגדרה

הגדרה זו של המושג תשקיף היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

תשקיף –(באנגלית: Prospectus) – תשקיף הוא מסמך שאותו צריכה להכין חברה המנפיקה לציבור את מניותיה, אג"ח , ניירות ערך. במסגרת התשקיף חייב המנפיק לגלות את כל הפרטים על נ"ע המונפק זכויותיו ותכונותיו ולגלות גילוי מלא פרטים על המנפיק. כל הפרטים כדי שמשקיע סביר יוכל לקבל על פיהם החלטה בדבר כדאיות רכישתם של נ"ע המונפקים – דו"חות כספיים מבוקרים של חברה ל-4 שנים אחרונות, תיאור החברה ופעילותה, תיאור נ"ע מונפק, מבנה ההון של החברה לפני ואחרי התשקיף. רשימת בעלי העניים בחברה. היעדר פרט מהותי או כלילת פרט מטעה בתשקיך היא עברה. לתשקיף אחראים מנהל החברה, רואה החשבון שביקר את דוחותיה הכספיים, עו"ד, חתם להנפקה. יש לרשום את הניירות למסחר בבורסה כדי שתהפוך לסחירה.

ראה גם: תשקיף בדיני תאגידים

עוד דברים מעניינים: