מושגים במנהל עסקים: אג"ח (אגרת חוב) – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: אג"ח (אגרת חוב) – הגדרה

הגדרה זו הינה חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

אג"ח – Bond

1.אג"ח (איגרת חוב) היא כל תעודה כתובה, בעלת תוקף חוקי, המעידה על חוב במיוחד כזה הנובע מהלוואה, שאדם או חברה חייבים לבעל התעודה ובה הבטחה לפרוע סכום כסף במועד קבוע או בהתקיים תנאי מסוים, בכינוי אג"ח לנ"ע – מלווה, שטר הון, שטר התחייבות.

2.תעודה המונפקת ע"י חברה, ממשלה, או תאגיד שקיבלו אישור לכך ובה התחייבות המנפיק לשלם כספים בתאריכי פירעון קבועים. מתאפיין – עדות להלוואה שניתנה לה – היא מתחייבת להחזיר את הקרן, לשלם את הריבית. בכל אג"ח נקבע שעורי ריבית עם ההנפקה. בכל אגרת יש מועד פירעון קרן, במועד אחד או במספר מועדים. פירעון הקרן והריבית מובטחים ע"י שעבוד נכסי החברה המנפיקה או חלק מהם. שלא כמנייה, אג"ח אינה מעידה על עלות ולכן בעלי אג"ח זכאים לתשלומים המגיעים להם גם אם למנפיק אין רווחים, או שהרווחים אינם מספיקים. במקרה של פרוק יש להם עדיפות על מחזיקי המניות. חברה רשאית ליצור סוגים שונים של אג"ח בעלות תנאים שונים. בעל אג"ח זכאי לפי דרישתו לקבל את העתק המאזן האחרון של החברה וכל מסמך שיש לצרף אליו לפי דין, בצרוף סקירה של רואה חשבון. בחברה ציבורית החומר יינתן לו בחינם. בחברה פרטית החברה רשאית לגבות סכום שקבעה שלא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות.

ראה גם: סוגי אג"ח

אג"ח לעומת מניה

מועדון 27 – מיתוס או מציאות?

מה משותף לג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין, ג'ים מוריסון, קורט קוביין, איימי וויינהאוס? והאם בשביל תהילת עולם צריך למות צעיר? מיתוס מועדון 27

עוד דברים מעניינים: