סיכומי מאמרים – כל מיני והרבה

סיכום מאמרים בתקשורת

"התקשורת בהיסטוריה-טכנולוגיה, תרבות, מדע": סקירה היסטורית / דיוויד קרולי ופול מאייר

מדיה באימפריות עתיקות\ הרולד איניס

כתיבה היא טכנולוגיה שמבנה מחדש את המחשבה\ וולטר אונג

דפוס, חלל וסגירת מעגל \ וולטר אונג

תקשורת בימי הביניים\ ג'יימס בורק

עלייתו של ציבור הקוראים \ אליזבת אייזנשטיין

קניין רוחני בעידן המדע- זכויותיו הכלכליות של היצור / אלקין קורן

הצילום כראי התקופה – סוזן סונטאג

סיכומי מאמרים במדעי המדינה

קהילות מדומיינות – בנדיקט אנדרסון

הישראלים החדשים/ ברוך קימרלינג

גיוס פוליטי ובינוי מוסדות בישוב היהודי בתקופת המנדט/ מ. ליסק וד. הורוביץ

ה- M הגדולה: מקדונלדס והאמריקניזציה של המולדת / אורי רם

הרהורים על רב תרבותיות בישראל/ מ. מאוטנר, א. שגיא ור. שמיר

מצוקות באוטופיה: מישוב למדינה/ ד. הורוביץ ומ. ליסק

רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית: האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית / יער אפרים ושביט זאב:

המפלגות בישראל: ממפלגות המון למפלגות אלקטוראליות /גיורא גולדנברג

מלחמת התרבות בישראל – מיפוי חדש / ישעיהו ליבמן

מפלגות ואמון הציבור (רקע ומטרות)/אפרים יער-יוכטמן

עדה ועדתיות בישראל בפרספקטיבה היסטורית/ משה ליסק

מועמדים מפלגות וגושים:ישראל בשנות ה-90\ אשר אריאן ומיכל שמיר

המשמעות החברתית של השירות הצבאי: מבט מחודש / סטיוארט א. כהן ואור-ישראל בגנו

ההיגיון הפוליטי של רפורמות בשיטת בחירה דמוקרטית/ דורון גדעון

שקיעת המפלגות והפריחה הסקטוריאלית/ משה ליסק

אקטיביזם שיפוטי בבג"ץ/ יואב דותן

קץ שלטון האחוס"לים/ ברוך קימרלינג

סוגיית החוקה בישראל/ בנימין נויברגר

מדינה יהודית ודמוקרטית:אתגרים וסיכונים \ רות גביזון

ימי ירושלים האחרונים – אברהם דיסקין

ישראל – מדינת חוק או מדינת הסדר / יוסף אגסי

"תשומות ערכיות לתהליך העלייה והקליטה בשנות ה-90"/ תמר הורוביץ

מיתוס ומציאות השוויון בין המינים: מעמד האישה בישראל / יעל ישי

ישראל – מדינה יהודית דמוקרטית ושל אזרחיה / מרדכי קרמניצר

התגבשותה החברתית והתרבותית של הקהילה הרוסית בישראל/ אליעזר לשם ומשה ליסק

נורמליזציה של אנומליה:צנזורה צבאית בישראל / הלל נוסק ויחיאל לימור

ההתארגנות הפוליטית של האוכלוסייה הערבית בישראל: התפתחות מרכז בתוך השוליים / מאג'ד אלחאג'

שינוי השיח הביטחוני בתקשורת והתמורות בתפיסת האזרחות בישראל/ יורם פרי

שוות ערך תקשורתי: מבט פמיניסטי על התקשורת הישראלית / דפנה למיש

"Standardised Latin and medieval economic growth"/ Ulrich Blum & Leonard Dudley

מוסדות וקללת המשאבים בתחילתה של ספרד המודרנית / מאוריציו דרליצמן והאנס חואקים ווט

“Constitutions and Commitment: the Evolution of institutions governing public choice in 17 century England” / North & Weingast

רפורמה מוסדית, התפתחות פיננסית וחוב ריבוני בבריטניה – זוסמן ויפה

מצבו של מעמד הפועלים באנגליה של 1209-2004 \ גרגורי קלארק

זיגמונד פרויד\ מלחמה למה?

יעקב שבתאי, "הדוד פרץ ממריא" מתוך שבתאי, הדוד פרץ ממריא.

עמוס עוז, "שר הביטחון ומרחב המחיה," מתוך עוז, באור התכלת העזה.

פואד עג'מי, מלכוד: ערביות וערבים מאז 1967, פרק ההקדמה.

עקיבא אלדר ועידית זרטל, אדוני הארץ (תל אביב: דביר, 2004), פרק 4: "חלוץ לפני משיח" עמ' 245-280.

רונן ברגמן וגיל מלצר, מלחמת יום כיפור: זמן אמת, הפרק "משימת התאבדות," עמ' 246-261.*

פרדריק ג'יימסון: פוסטמודרניזם, או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר.*

אדואורד סעיד, אוריינטליזם, .

בני מוריס, לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים, 1947-1949, פרק הסיכום.

דניאל גוטויין, "היסטוריוגרפיה חדשה' או הפרטת הזיכרון", מתוך יחיעם ויץ (עורך), בין חזון לרוויזיה.

מנחם מאוטנר, משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת, (תל אביב: עם עובד, 2008), פרק 5: מריסון שיפוטי לאקטיביזם שיפוטי, עמ' 124-144.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: