סיכום איוב פרק מ"ב 7-17

סיכום איוב פרק מ"ב 7-17

סיכום זה מהווה חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, סיכום נושאי ספרות החכמה בתנ"ך, סיכום ספר איוב, ראה גם סיכום איוב פרק מ"ב 1-6

פרק מ"ב , פסוקים  17-7:  חזרה לסיפור המסגרת :  סיכום אחריתו של איוב

בפרק מ"ב, פסוק 7 ספר איוב חוזר לסגנון הפרוזה ( = סגנון של סיפור המנוגד  לשירה) המוכר מראשיתו של איוב בסיפור המסגרת באיוב פרק א' ופרק ב'.הקטע בפרק מ"ב, 17-7 מהווה סיום סיפור המסגרת וספר איוב כולו.

הספר מסתיים בכך שה' מצדיק את איוב ומרשיע את רעיו כי העלילו על איוב שחטא.

האל נותן לאיוב שכר כפול על כך שעמד בהצלחה בשני הניסיונות הקשים. הוא מעניק לו רכוש  כפול וכן נולדים לו שוב שבעה בנים ושלוש בנות יפות מאוד. שמות בנותיו של איוב מעידים על יופיין: ימימה = יונה קטנה; קציעה = שם של בושם; קרן הפוך = שם של אבן יקרה בשם "פוך" או נרתיק המכיל איפור לעיניים (פוך- דומה לצללית). בנות איוב מקבלות נחלה יחד עם אחיהן

(על פי חוקי תורת ישראל זה אמור לקרות רק אם לאיוב לא היו בנים) ודבר זה מעיד על עושרו הרב של איוב ועל כך שהסיפור לא ממקור יהודי. הוא גם זוכה לחיים ארוכים מאוד. איוב זוכה לחיות עוד מאה וארבעים שנה. גם לכך יש משמעות. על-פי המקובל, מכסת חייו של אדם היא שבעים שנה (תהילים צ' 10) ואם כך, הרי איוב זכה לחיים חדשים, כפולים בארכם מהמקובל.

הקטע מחולק כך :

א – ה' נוזף ברעי איוב וסולח להם הודות לתפילת איוב (איוב מ"ב, פסוקים 9-7)

ה' פונה אל אליפז, שהוא כזכור החשוב ברעים, בטרוניה: "חרה אפי בך, ובשני רעך, כי לא  

דברתם אלי נכונה כעבדי איוב"! טענה זו תמוהה, מכיוון שדווקא הרעים תמכו ב-ה' לאורך כל

הדרך, ואילו איוב הוא זה שבא בטענות לאל.

לפסוק  " לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב" יש שני פירושים אפשריים:

1. דמיון- חברי איוב לא דיברו נכונה, וכך גם איוב לא דיבר נכונה כלפי ה'.

2. ניגוד- חברי איוב לא דיברו נכונה, לעומת איוב שכן דיבר נכונה. זהו הפירוש המקובל יותר, כי איוב מכונה "עבד ה'", כינוי חיובי למעמדו ביחס לאל ומכיוון שאיוב מתבקש להתפלל עבור חבריו על מנת שה' יסלח להם.

משמעות המילים  "לא לדבר נכונה" היא כנראה להצדיק את הדין של ה', כלומר להצדיק את ה' על הטוב והרע שיצר. דבר זה נתפס כחטא מכיוון שהאדם לא יכול להבין או לדעת מה מניע את מעשיו של ה'. חברי איוב הנלחמים את מלחמת האל חוטאים בכך כי כך מפחיתים בערך האל

 

ב –  ה' מכפיל  את רכושו  של איוב  ומעניק לו  שוב בנים ובנות (איוב מ"ב פס' 10 – 17)

פס' 10 : "וה' שב את שבות איוב"  (להשיב שבות = להחזיר מצב לקדמותו, הכוונה כאן היא להחזיר למצב שהיה לפני כל האסונות ו"למשנה"  = פי שניים יותר).

פס' 17-11 : איוב זוכה לשורת הטבות מהאל על כך שעמד בניסיונות בהצלחה :

הטבה מבחינה חברתית (איוב מ"ב פס' 11) לאיוב, מכיוון שכל מכריו של איוב באים כדי לנחם אותו.

הטבה כלכלית (איוב מ"ב פס' 12) : ה' מכפיל ומברך את כל הצאן והבקר של איוב .

הטבה משפחתית (איוב מ"ב פס' 13) : לאיוב יש שבעה בנים ושלוש בנות, שהן היפות ביותר בעולם.

סיכומים לבגרות בתנ"ך

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?