רכוש, נדל"ן או אישה: על מה רבו קין והבל?

וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה וַיָּקָם קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו וַיַּהַרְגֵהוּ" (בראשית פרק ד', ח)

על מה רבו קין והבל, ומה הניע את קין לקום ולהרוג את אחיו?

קין והבל, אורזיו רימינאלדי

אגדת חז"ל המופיעה במדרש בראשית רבה (כ"ב) שואלת על מה דיברו בניהם קין והבל בזמן שהיו בשדה, רגע לפני הרצח הראשון בהיסטוריה? הציע קין להבל: "בוא ונחלק את העולם בנינו". הסכים הבל והחליטו השניים בניהם כי קין יקבל את כל הקרקעות בעולם ואילו הבל יהיה הבעלים של כל החפצים והרכוש. לאחר חלוקת העולם סיכמו שני האחים בניהם כי לעולם לא יבואו בשום טענה זה כלפי זה.

אך ברגע שהחל הבל לרעות את צאנו בוא קין ואמר: הארץ שאתה עומד עליה היא שלי!.  ענה לו הבל: הבגדים שאתה לובש הם שלי!.  אמר קין: פשוט את בגדיך! אמר הבל: עוף באוויר! ומתוך הויכוח שלהם ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו.

גרסה אחרת, של ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי, טוענת כי שני האחים חילקו בניהם את גם את הקרקעות וגם את הרכוש אבל רבו בחלקה של מי יבנה בית המקדש,

גרסה שלישית, של יהודה בשם ר' אמי אומרת שהריב הראשון בעולם לא היה אלא על האישה היחידה בעולם – חוה.

עוד אגדות חז"ל (לכל אגדות חז"ל)

מה היה עושה דוד המלך בלילות?

כתב דוד המלך: "חֲצוֹת לַיְלָה אָקוּם לְהוֹדוֹת לָךְ עַל מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶך" וחכמים מספרים על כינור פלאים שהיה מעיר אותו

עוד דברים מעניינים: