סיכום איוב פרק ט – מענה איוב לבלדד

סיכום איוב פרק ט – מענה איוב לבלדד

סיכום זה מהווה חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, סיכום נושאי ספרות החכמה בתנ"ך, סיכום ספר איוב,

בפרק ט' של ספר איוב מופיע מענה איוב לנאום בלדד (המופיע באיוב פרק ח') מחולק לשני חלקים כך :

 איוב נושא נאום שבו מדבר על האל בגוף שלישי ( =הוא) , ולא ברור אם זה מונולוג (כלומר הוא מדבר לעצמו או לאל) או שדבריו מופנים אל שלושת רעיו (= חבריו)  (איוב ט' פסוקים 24-1) : יש בחלק הזה ארבעה "בתים" :

"מה יצדק אנוש עם אל ?" (איוב ט' פסוקים 4-2) : אדם לא יוכל לצאת "נקי" במשפט לפני האל, לא בגלל שהוא אשם אלא בגלל שהאל חזק וחכם ממנו.

"עושה גדולות עד אין חקר " (איוב ט' פסוקים 10-5) : איוב מתאר בשיר הלל את חכמתו האינסופית של האל ואת כוחו האדיר, הבא לידי ביטוי במעשיו ההרסניים בטבע מצד אחד (פסוקים 7-5) ומצד שני במעשי הבריאה שלו (איוב ט' פסוקים 9-8). לסיכום שיר ההלל הזה האל "עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר" (איוב ט' פסוק 10).

"תם אני ויעקשני" (איוב ט' פסוקים 21-11) : לאיוב אין סיכוי לעמוד במשפט עם האל ולהוכיח את צדקתו כי האל הוא כוח מסתורי, לא מובן (פס' 11) ולא מרוסן (פס' 13-12). אילו נענה האל לתביעתו של איוב לבוא למשפט עימו, האל היה מטיל עליו אימה ופחד ומבלבל את דעתו, ולמרות שאיוב תם וחף מפשע, הוא היה מרשיע את עצמו במו פיו (פסוקים 21-14)

"תם ורשע הוא מכלה" (איוב ט' פסוקים 24-22) : בעקבות הכתוב למעלה,מסקנת איוב היא שהאל לא מבחין בין צדיק ובין רשע, ומכלה (= הורג) את שניהם באותה מידה (פסוקים 23-22) וגם ככה מאפשר לרשע לנהל חיים טובים ומוצלחים. (פסוק 24). בחלק השני איוב פונה ישירות לאל בגוף שני ( =אתה) (פסוקים 35-25)

 "וימי קלו מני רץ" (איוב ט' פסוקים 34-25)  : איוב פונה אל האל בתלונה על כך שימיו קצרים ומלאי סבל (פסוקים 26-25), כי הוא נתפס על ידי האל – על לא עוול בכפו- כחוטא, ונענש על ידו באכזריות.כל מאמציו להוכיח את חפותו נדונו מראש לכישלון כי אין שופט שיעז לשפוט בינו לבין האל (פסוקים 33-27). אם האל היה מסיר את אימתו מאיוב, לפחות הוא היה יכול לומר ללא מורא ופחד את אשר עם ליבו (איוב ט' פסוקים 35-34).

סיכומים לבגרות בתנ"ך

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את