סיכום איוב פרק ח'

סיכום איוב פרק ח' – הנאום הראשון של בלדד השוחי

סיכום זה מהווה חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, סיכום נושאי ספרות החכמה בתנ"ך, סיכום ספר איוב,

בלדד השוחי הוא אחד מחברי איוב הבאים לנחם אותו. הנאום שלו המופיע בספר בפרק ח' מחולק לשלושה חלקים כך :

האל לא מעוות משפט (איוב ח' פסוקים 7-2) : איוב רמז בדבריו הקודמים שהאל מעוות את משפטם של בני האדם.בלדד טוען שזה לא נכון, האל לא מעוות משפטם של אנשים אלא שמשלם להם מה שמגיע להם, כגמולם, לצדיק שכר טוב ולרשע עונש, ולכן טענתו היא שהבנים של איוב נהרגו כי חטאו (איוב ח' פסוק 4) ואם איוב באמת צדיק מושלם כטענתו, עליו להתפלל לאל כדי שסופו יהיה טוב (איוב ח' פסוקים 7-5).מדבריו לא ברור אם לדעתו של בלדד, איוב חטא או לא חטא, אך משתמע מדבריו שהוא מטיל ספק ביושרו של איוב ובצדיקותו ( "… אם זך וישר אתה…" פסוק 6)

גורל הרשע הוא רע וגורל הצדיק הוא טוב (איוב ח' פסוקים 19-8) : בלדד מחזק את טענתו כי האל משלם לכל אדם על פי מעשיו באמצעות שני משלים מעולם הצומח : הרשע הוא כצמח הגומא (= צמח הגדל על גדות נהר הנילוס במצרים והזקוק לכמויות אדירות של מים) שנמנעו ממנו מים ולכן נובל מהר מכל עשב אחר (איוב ח' פסוקים 12-11) . בית הרשע ורכושו משולים לבית עכביש, שאין לו קיום ולא ניתן לבטוח בו (איוב ח' פסוקים 15-14). הצלחתו של הרשע היא זמנית ומפלתו תבוא במהרה. לעומת זאת הצדיק הוא כצמח רענן הנשאר לח גם בשמש והממלא את כל הגן גם כאשר גדל בקרקע סלעית קשה ואם ייעקר ממקומו, יכה שורשים בכל מקום אחר (פסוקים 19-16). האדם לא מסוגל להגיע להכרת האמת הזאת כי חייו קצרים וניסיונו דל, ולכן הוא למד זאת מהדורות הקודמים. (איוב ח' 10-8). האחרית (= הסוף) הטובה המובטחת לאיוב (איוב ח' פסוקים 22-20) : בלדד מסיים את נאומו בדברי ברכה ונחמה לאיוב. האל לא מזניח את צדיק תם כאיוב , אם באמת הוא כזה ולא תומך ברשע (פס' 20),ומובטח לאיוב סוף "טוב" (פס' 21) ושונאיו הרשעים יפלו (פס' 22).

לסיכום איוב פרק ח' : בלדד השוחי דוגל בתורת הגמול המקובלת בתנ"ך בכלל ובספר משלי בפרט לפיה "צדיק וטוב לו, רשע ורע לו" ובעיניו אין אדם סובל נקי מחטא. אם אדם סובל סימן שהוא חטא והאל העניש אותו על כך.כל זה בניגוד לעמדתו של איוב הטוען שהוא צדיק מושלם הסובל על לא עוול בכפו מצד האל, המעניש אותו בחינם בלי שבכלל חטא. איוב טוען שלפעמים, מבלי שזה מובן לו למה, יש מצב שבו יש "צדיק שרע לו , רשע שטוב לו".

סיכומים לבגרות בתנ"ך