סיפור המסגרת בספר איוב – סיכום

סיפור המסגרת בספר איוב – סיכום

סיכום זה מהווה חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, סיכום נושאי ספרות החכמה בתנ"ך, סיכום ספר איוב

ספר איוב, בשני פרקיו הראשונים (פרק א' ופרק ב') מציג ספרות מסגרת לסיפורו של איוב : בפרק א' מסופר על איוב מארץ עוץ , צדיק מושלם ועשיר מאוד. יש בו תיאור של רכושו הרב ומשפחתו המאושרת שכללה שלוש בנות ושבעה בנים. בינתיים יום אחד  אלוהים מכנס בשמיים ישיבה של כל המלאכים, ביניהם השטן, אשר הוא אחד מהם. תפקידו להסתובב בעולם ולחפש בני אדם חוטאים כדי להרשיעם בפני האל. באותה ישיבה השטן טוען שאיוב, הוא צדיק רק בגלל שהאל נתן לו הכול (עושר, אושר, משפחה יפה). השטן טוען שאם האל ייקח ממנו הכול בחזרה, איוב יקלל אותו ויפסיק להיות צדיק. האל  דוחה את טענתו של השטן אבל מחליט להעמיד את איוב בניסיון. הוא מפקיר את כל אשר לאיוב בידי השטן אשר משמיד את רכושו וגורם למות משפחתו היקרה. איוב, המום וכואב, עומד בכבוד בניסיון הקשה ולא זו בלבד שלא מקלל את האל אלא שגם מברך אותו. פרק ב' הוא המשכו הישיר של א'. אחרי  שאיוב עמד בהצלחה בניסיון הראשון חזר השטן אל האלוהים וטען לפניו שאיוב עמד במבחן הקשה כי "רק" פגעו ברכושו ובמשפחתו אבל אם יפגעו בגופו, הוא כן יקלל את האל. גם הפעם מרשה האל לשטן להעמיד את איוב במבחן, ומפקיר אותו בידיו. השטן מכה את איוב במחלת עור קשה הנקראת שחין בכל גופו.גם הפעם איוב עומד בניסיון הקשה ואינו מקלל את האל. כאשר שלושת רעיו חבריו שומעים על אסונותיו של איוב הם באים לנחם אותו.

 

פרקים א'-ב' בנויים כ  "מחזה" בחמש "מערכות" המתרחש לסירוגין בין הארץ לשמיים.

שלוש המערכות הראשונות הן באיוב פרק א' ושתיים האחרונות באיוב פרק ב'.

המערכה  ראשונה (איוב פרק א' , פס' 1- 5)  מתרחשת בארץ : תחילה מוצגת צדיקותו המושלמת של איוב ואחר כך עושרו החומרי, ומשפחתו המאושרת.

תמונה שנייה (איוב פרק א' , פס' 6 – 12) – מעבירה אותנו לשמיים. האל  מתגאה באיוב, והשטן מתגרה באל וטוען כי אהבתו של איוב את האל וצדיקותו הרבה אינן אלא פועל יוצא של עושרו. השניים עורכים הימור בנידון ויש לשים לב שהשטן חופשי במעשיו עד גבול מסוים, ולא יותר, על-פי הרשאת האל.תמונה שלישית (איוב פרק א', פס' 13 – 22) – ניגוד חריף לאידיליה שבפתיחה. הצרות באות בצרורות. האסונות באים לסירוגין, פעם מיד אדם, ופעם מידי השמיים. בכל פעם נותר רק "השליח", או "המבשר" כדי להביא את הבשורה המרה. המכות באות מהקלה אל הכבדה, ובסדר הפוך (כיאסטי) מתיאור העושר בפתיחה. למרות שאיוב איבד את כל רכושו, הוא נשאר איתן בנאמנותו ב-ה', ולא מדבר בגנותו (תפלה:גנאי)

תמונה רביעית (איוב פרק ב', פס'  1 – 6) – מחזירה אותנו לשמיים. השטן, שהפסיד בהימור, טוען כי איוב נשאר נאמן לאל כי רק עושרו נלקח ממנו, ואילו הוא עצמו לא נפגע. הוא מסית את ה' לפגוע באיוב עצמו. שוב האל מתפתה, ומאפשר לשטן לפגוע בגופו של איוב, אך בשום אופן לא להורגו. תמונה חמישית (איוב פרק ב' , פס' 7 – 13) – יש כאן שלוש  "תמונות". בראשונה איוב לוקה במחלת שחין קשה. הוא יושב באפר, כולו חבול ופצוע, מגרד את בשרו בחרס שבור, ומהאדם העשיר והצדיק לא נותר אלא שבר כלי, אשר אפילו חבריו אינם מזהים אותו. בשנייה אשתו של איוב חוברת עם השטן כנגדו. היא מפצירה בו לקלל את האל ולמות, וכך ייגאל מייסוריו הנוראיים. בשלישית מגיעים חבריו של איוב לנחמו על האסונות שפקדו אותו.

סיפור המסגרת של איוב חוזר בסוף הספר בפרק מ"ב שם הוא נחתם.

סיכומים לבגרות בתנ"ך