פרשנות ופירוש בראשית פרק כ"א – גירוש הגר וישמעאל

התמונה הראשונה של בראשית פרק כ"א עוסקת בברכת ה' שמתממשת – לידת יצחק. בתמונה השנייה שרה ניצבת מול בנה – צחוק/"היניקה בנים שרה" (סמל לפריון). אברהם דוחה את המשתה עד לאחר שנגמל מיניקה כנראה כדי לוודא שהוא באמת נשאר בחיים. בנוסף לכך, כל עוד הוא יונק הוא נתפס כחלק מאימו – רק כאשר הוא נגמל הוא נהפך לילד, לבן משפחה. בתמונה השלישית  בבראשית כ"א אברהם ניצב מול בנו – "משתה גדול" ביום הגמל את יצחק. בתמונה הרביעית שרה רואה את בן הגר – ישמעאל – מצחק (לא ידוע בדיוק למה הכוונה אבל כנראה משהו שלילי שכן זה לא מוצא חן בעיני שרה), ודורשת לגרש את הגר וישמעאל. יש צורך כאן להתייחס לחוקי חמורבי – חוקי המזרח הקדום – אם האדון מגרש את בן האמה שנולד לו, אז הוא לא יורש יחד עם הבן החוקי והעיקרי. אם כן, הדרישה לגרש את הגר נשענת כנראה על הנורמה המקובלת לגבי ירושה. אברהם מאוד לא מרוצה מהעניין, ועל כן בתמונה החמישית הוא מסרב לשרה – "וירע הדבר מאוד בעיניי אברהם על אודות בנו". אלוהים מכריע בין בני הזוג – ההתגלות האלוהית באופן חד משמעי בצד של שרה. בתמונה השישית אלוהים מצטרף לדרישת שרה ומורה לשמוע בקולה. בתמונה השביעית ניצב אברהם מול הגר ובנו, נותן להם מלחם וחמת מים "ומשלחם". הגר מאבדת את דרכה במדבר – היא הולכת דרומה לכיוון מצרים, ארץ מולדתה. בתמונה השמינית הגר ניצבת מול בנה, נגמרו המים והיא בוכה. בתמונה האחרונה ההתגלות האלוהית חותמת את הסיפור – מעין לידה מחודשת של ישמעאל, אלוהים מלווה את הנער.

ניתן לראות מבנה מאורגן לסיפור בראשית פרק כ"א, תמונות 1-4 מראה לתמונות 6-9. זהו מבנה קונצנטרי. הציר המרכזי הוא התמונה החמישית בעצם.

ה' מברך בן, בכל פעם בן אחר ß שרה צוחקת ומזינה את בנה אל מול הגר שבוכה ומשליכה את בנה ßאבא מול הבן, את האחד חובק ואת השני שולח ß בקשת שרה ואלוהים מאשר את הבקשה

כל הדמויות בסיפור בבראשית פרק כ"א יציבות חוץ מאברהם אשר עובר תהליך. ישמעאל לא נזכר בשמו אפילו פעם אחת בסיפור. הילד מכונה לפעמים בפי שרה "בן האמה", הגר מכנה אותו "הילד" ואלוהים מכנה אותו בתור "הנער". לעומת זאת, אצל אברהם יש תנועה בכינוי ישמעאל – בהתחלה הוא מכונה בנו אך בהמשך כתוב "הילד" בהקשר לאברהם עם ישמעאל. זה מצביע על ריחוק בין אברהם לישמעאל.

כאשר בוחנים את המבנה של בראשית כ"א באופן יותר מפורט אפשר לחוש במשמעות האמיתית של הסיפור – הסיפור הוא לא רק על לידת יצחק אלא גם על לידת ישמעאל. אם עושים חשבון נכון גילו של ישמעאל הוא 15-16, אך התחושה שמקבלים היא שהוא ילד קטן. הגר אמורה לשאת את הנער כשנגמרים המים? קיים כאן פער כמעט בלתי נסבל בין החישוב הכרונולוגי לבין האופן שבו הסיפור נמסר. איך ניתן לפתור את הפער? נראה כאילו שהמספר "עובד עלינו". יש לשים לב לפער בין דרישת שרה לבין מה שקורה בפועל – היא מבקשת לגרש את האמה ואת בנה, אך אברהם משלח את הגר. האם יש הבדל בין שני הפעלים? פועל השליחה הוא למען מטרה מסוימת, גירוש – משמעותו שהאדם לא יימצא במקום ממנו הוא מגורש. אם כן ברור לנו מדוע שרה משתמשת בפועל הגירוש – העיקר שישמעאל לא יהיה עם יצחק. אלוהים אומר לאברהם שהוא אומנם מגרש אותו, אבל בסופו של דבר עתידו של ישמעאל מובטח לו דווקא במקום המרוחק. כלומר, הוא לא יכול להישאר כאן, אבל יש לו ברכה גדולה שמחכה לו במקום אחר. כעת שאברהם מקיים את רצון שרה, הוא כבר עושה זאת אחרת – הוא יודע בעקבות התגלות אלוהים שיש ערך לניתוק ישמעאל מהבית.

כנראה בגלל זה הכתוב מציג את ישמעאל כילד קטן – הוא מוצג כתינוק כי במובנים מסוימים יש כאן לידה מחודשת. לכן, אין כאן רק מטרה של להציג את ישמעאל מול יצחק בניגודיות אלא להציג גם את ה' באופן דווקא לא ניגודי – כל פעם הוא מברך בן אחר. מצד אחד הסיפור הוא טראגי בשביל ישמעאל, אבל יש פה עניין של נס הצלה. ישמעאל כמעט ומת אבל אלוהים הציל אותו והמים ששימשו לכך ניתנים ממנו.

ראו גם:

קורבן הבן הראשון של אברהם: עקדת ישמעאל

סיכומים לבגרות בתנ"ך