היחס בין שני סיפורי הבריאה בספר בראשית

היחס בין שני סיפורי הבריאה בספר בראשית

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת הסיכומים בנושא ספר בראשית מתוך מאגר המשאבים ביהדות וכן מאגר הסיכומים בתנ"ך באתר.

סיפורי הבריאה בספר בראשית הם שני סיפורים עצמאיים שנראים סגורים לגמרי, אך יש ערך לתאר את בריאת העולם משתי נקודות מבט שונות. מהו פשר שתיהן על אותו מאורע? כיוון אחד הוא הטבע והכיוון השני הוא האנושי. הטבע הוא תוצר של החוכמה האלוהית – בראשית פרק א'. אך יש גם תשובה דתית על חוקי הטבע – תולדה של מערכת היחסים בין האדם לבין אלוהיו, אם הוא יתנהג באופן ראוי אז האדמה תיתן את פריה – בראשית פרק ג'. נדמה שזה סתירה אבל אלו הן שתי פרספקטיבות שונות על אותה התופעה. הדבר מתבטא בכל מיני הבדלים בין שני הסיפורים. ההבדלים העיקריים הם:

א.     מערכת היחסים הזוגית – לפי פרק א' מטרת הזוגיות היא פריון, הישרדות. זהו חלק מחוק טבעי. אין מימד של תשוקה. לפי בראשית פרק ב' הזוגיות היא נושא מאוד מרכזי, קיימת אפילו רומנטיקה. הפרספקטיבה היא מהמקום החברתי ולא מהמקום הטבעי. ב-א' הם נבראים יחדיו, וב-ב' האדם בודד, מחפש את מי שיתאים לו ולבסוף מקבל את האישה.

ב.     שמות האל – המספר מכנה את אלוהים בפרק הראשון בשם 'אלוהים', לעומת הסיפור השני בו מופיע אותו שם בצירוף שם ההוויה. לפי המחקר המודרני ההבדל בשימוש נועד לציין מחברים שונים. אבל בפרק ב'-ג' מופיע גם השם אלוהים לכן לא יכול להיות שהמחבר השני לא הכיר את השם הזה. מה גם בסיפורים אחרים השמות מבולבלים. אולי יש פשר ספרותי – מתי מעדיף לכנות אותו אלוהים ומתי מעדיף לכנות אותו בשם הוויה. בעברית 'אל' משמעותה כוח, כלומר אלים משמעותם כוחות. ה-ה' באמצע המילה באה להבדיל אותו ולהראות שכל הכוחות בידיו. רבי יהודה הלוי טוען להבדל בין ש"ע כללי וש"ע פרטי באופן הבא – ש"ע כללי מקבל יידוע הטיות וש"ע פרטי לא "המיכל הזו…". גם שם אלוהים לא מקבל יידוע והטיות. מכאן ששם ההוויה של אלוהים הוא שם עצם פרטי. משמעות הדבר שקיים מושג תרבותי – אל – ועליו יש מחלוקות גדולות. אבל יש גם את השם הפרטי של האל. בפרק א' מתאים שם העצם הכללי, בעל הכוחות כולם, הטבע הוא תולדה של כוחותיו. בפרק ב', שם הולכת ונרקמת מערכת יחסים דתית, האדם הפרטי עומד מול אישיות ולא מול משהו אבסטרקטי. במקרה זה יותר מתאים שם עצם פרטי. למה בכל זאת משאירים את השם אלוהים בצירוף לשם ההוויה – כדי שלא יתבלבלו ויחשבו שמדובר באל אחר.

סיפור הבריאה התנ"כי, התיאוריה המדעית וסצנה הוליוודית אחת שמגשרת בניהם

סיכומים לבגרות בתנ"ך