בראשית פרק ה' – אורך חיי האדם ומושג ה"תולדות" בספר בראשית

המאמר להלן עוסק בנושא אורך חיי האדם וחלקי התולדות בספר בראשית פרק ה'. המאמר שייך לתחום היהדות באתר ולסיכומי הקורס  עיונים בספר בראשית. כמו כן הוא חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך.

בראשית פרק ה' – אורך חיי האדם ומושג ה"תולדות" בספר בראשית

: "זה ספר תולדות אדם… ויברך אותם…" – הפתיחה של פרק ה' בספר בראשית מזכירה את סיפור הבריאה המופיע בספר בראשית פרק א' פס' כז- כח..

בראשית, פרק א'-  אלוהים

בראשית, פרק ה' – ה'

בראשית ברא אלוהים את השמים

ואלה תולדות השמים והארץ בהבראם

פס' כז: ויברא אלוה ים את האדם בצלמו בצלם אלוהים בראה אותו זכר ונקבה ברא אותם

פס' א': זה ספר תולדות האדם ביום ברוא אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו

פס' כח: ויברך אותם אלוהים פרו ורבו

פס' ב': זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם

הפועל ברא הוא פועל מנחה. בבראשית פרק א' הוא בשם אלוהים ובפרק ה' יש חזרה. בניגוד ל"השם השם" פרק ד' בשם השם.

תולדות – אילן יוחסין גניאלוגיה – או היסטוריה סיפור קורות חיים. בספר בראשית יש הרבה תיאורי תולדות כמו בראשית פרק י' צאצאי נוח. רשימות התולדות בספר בראשית מאוד חשובות. כל הסיפורים משובצים בתוך רשימות התולדות. פסוק א' מתכוון לומר שספר בראשית הוא ספר תולדות. ספר של רשימות יוחסין. יש ב 11 מקומות בספר בראשית עם ציון ואלה תולדות.בראשית,  פרק ו' פס' ט: תולדות נוח. פרק י' פס' א': ואלה תולדות בני נוח. פרק יא' פס' י': אלה תולדות שם בן מאת שנה. בראשית פרק יא' פס' כז': "אלה תולדות תרח הוליד את נחור.." פרק כה' פס' יב': "ואלה תולדות ישמעאל.

כה' יט': ואלה תולדות יצחק …

לו' א': ואלה תולדות עשיו..

לז' ב': ואלה תולדות יעקב…

חסר אברהם. רשימות התולדות לא קשורות לחשיבות האנשים. על פי רוב רשומים תולדות לאלה שאלוהים לא בחר בהם. ספר בראשית מחולק לספרי תולדות. מסכם את הקטע הקודם ופותח את החלק הבא. ספר בראשית מורכב מהרשימות הגניאולוגיות ולכן הן נורא חשובות. כל ספר בראשית חותר לבחירה של 12 השבטים. ברגע שיופיעו 12 השבטים תעלם המילה תולדות .

תולדות היא בעצם בחירה. אחרי זה יש הסבר למה אותו אדם שתולדותיו מפורטים הוא שנבחר.

מדרש תנחומא עמ' 24. הסיום פרק מו פסוק ח': ואלה שמות בני ישראל הבאים מצריימה שהם בעצם השבטים. שמות זה הבחירה. שמות פרק א' חוזר על זה. ספר בראשית חותר לבחירה בעם ישראל, 12 השבטים ומסתיים בספר שמות. וספר שמות מספר את קורות העם הנבחר.

(האדם הראשון חי 900 שנה בערך).

על פי הכתוב בבראשית ה' ובכלל בספר בראשית יש ירידה במספר שנות החיים מדור לדור.

חנוך – פסוק כ"א. ויתהלך: מקפץ ועולה כלומר השם הולך ומסתלק מהגן בבראשית פרק ג' . ויתהלך חנוך את האלוהים. הרמב"ם: צדיק היה וקל בעדתו לשוב ולהרשיע (להתקלקל)לכן לקח אותו אלוהים. גם על נח זה נאמר. (יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח ויש דורשים אותו לגנאי)

פס' כד':"כי לקח אותו אלוהים" בניגוד לקודמיו שרשום עליהם שהם מתו. אולי עלה לאלוהים. יש 4 ספרים ספרי חנוך שמספרים על אגדות שקרו לו כשעלה לשמים. ספרים חיצוניים שלא נכנסו למקרא. נכתבו במאה השניה לפנה"ס. חנוך עלה לשמים והמלאכים למדו אותו כל מיני דברים.

שנות החיים: "שית אלפי שנין הבה עולמא וחד חרוב.

 ששת אלפים שנים יהיה העולם ובאלף השביעי יחרב.

אלפיים תוהו עד ימי אברהם אבינו

אלפיים תורה מהכניסה ארצה ועד חורבן בית שני

אלפיים ימות המשיח תחילת הגאולה

התפיסה של המקרא היא תפיסה מעגלית. העולם יצא מגן עדן והעולם יחזור לגן עדן. במסכת סנהדרין יש את כל הנבואות על הגאולה.

החשמונאים היו השלטון היהודי האחרון עד ימינו והקמת המדינה.

בראשית ה', פס' כ"ח: ויהי כל ימי מתושלח תשע ושישים שנה ותשע מאות שנה וימת" אמרו חז"ל בן שממנו נברא העולם בדומה לשת ואנוש פרק ד' פס' כה.

למך כשהוא מוליד את נח מקווה בדומה לחווה שילדה את קין שהוא התקווה ויושיע את העולם.

בראשית ה', פס' כ"ט: ויקרא את שמו נח ויאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה'"

קורא את שמו נח – ינחמנו – מדרש שם מקווה שנח ינחם ואומרים חז"ל במדרש נוח במה ינחם ? המציא את המחרשה שעד אז היו חורשים בידיים.

לשון נופל על לשון: נוח =ינחם היינו מצפים שיקרא מנחם.

אליטרציה – חזרה צלילית מקשרת (נוח ינחם )

דומה לסיפור שהקב"ה אומר לאשה: מה זאת עשית ? ותאמר הנחש הקב"ה אומר כי עשית זאת לנחש ואז הקב"ה אומר לאשה בעצב תלדי בנים ואז הקב"ה אומר לאדם ארורה האדמה בעבורך.

למעשה פה זה החטא הראשון ובפס' כט' זה התקווה לתיקון אותם מילים: עשה, עצבון, ארור, אדמה זה בא להראות שיש מילים מנחות ושורשים מנחים המילים הם אדמה, עצב, ארור עשה זה פועל מנחה עשית מעשינו…

זה אמצעי ספרותי בתקווה שנוח יתקן את החטא של האדם הראשון ובאותם מילים זה מה שצריך לתקן (מילים מנחות, פעלים מנחים)

אמצעי אומנותי שמלמד על מהות להראות שהתקווה היא שנוח יתקן את החטא של האדם הראשון הסופר משתמש באותם שורשים ומילים מנחות שזה מבליט את התקווה לתיקון.

גם אצל קין והאדם הראשון יש את ההבדל הזה בפרק ד' מה עשית?

ארור אתה מן האדמה, קין היה התקווה לתקן אז היתה תקווה שנכזבה ועכשיו התקווה החדשה זה נוח.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.