שושלות משפחתיות בבראשית פרק ה'

שושלות משפחתיות בבראשית פרק ה'

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת הסיכומים בנושא ספר בראשית מתוך מאגר המשאבים ביהדות וכן מאגר הסיכומים בתנ"ך באתר.

המעבר של בראשית פרק ה' מסיפור קין והבל אל הסיפור על שושלת שת מעודד אותנו לעשות תחרות בין שתי השושלות. שת הוא סוג של אלטרנטיבה שיש להבל בעולם. בגלל בואו של שת לעולם, ניתן לבחון את סיפורו של קין מחדש. בין אדם לנוח – צאצאו של שת – יש 10 דורות לעומת השושלת של קין שהכילה 7 דורות. המספרים כאן הם לא מקריים. ייתכן שהיו יותר מ-7 דורות ובכוונה דילגו עליהם כדי לבטא איזשהו רעיון. שני המספרים מבטאים מהלך שלם אבל האחד עדיף על השני; לאו דווקא בגלל ש-10 גדול יותר מ-7 אלא בגלל שהוא מופיע בתדירות גבוהה יותר.

לשבעה מהדורות של שושלת שת יש שמות מקבילים לאלו המצויים בשושלת קין. השמות הדומים רומזים לקורא להשוות בין שתי השושלות. האחת מלאת יצירתיות אך מלאת רצח. על השנייה יש לנו את הנתונים הבאים: בדורו של אנוש – דור מס' 3- "הוחל לקרוא בשם ה'". לגבי זה יש מחלוקת בין הפרשנים של ימי הביניים. רמב"ם מציע לקרוא את המילה "הוחל" מלשון חולין, כלומר חיללו את שם ה'. הקריאה היותר פשוטה, לפי הקריאה המודרנית, "הוחל" מלשון התחלה. ייתכן ומדובר בתחילת התפילה או פרסום של שמו ברבים. בדור מס' 7 כתוב על חנוך "ויתהלך חנוך את האלוהים". חנוך מת צעיר יחסית – "לקח אותו האלוהים". הכוונה כנראה לכך שהוא יתהלך עם האלוהים – איש מוסר, איש צדיק. דווקא מוזר שמת צעיר – בדרך כלל אדם נלקח לאחר שחטא. עוד דבר ידוע – נח היה איש צדיק תמים בדורותיו, גם עליו נאמר "את האלוהים יתהלך נח". התחושה שיוצר המספר משושלת זו היא שמדובר בשושלת של צדיקים. קיים מרחק גדול מהם אל שושלת קין.

בדורו של נח יש התחלה חדש, ושושלת קין נמחקת מהעולם במבול. התשובה לשאלה "מדוע קין לא נענש בעונש מוות" היא שלעת עתה שת לא היה קיים, אבל ברגע שהוא נולד אנחנו יכולים להשוות בין שתי השושלות ולהבין מדוע הרצח שביצע קין הוא לא מקרי. אפשר גם להבין מדוע היה הרבה רוע בארץ בתקופת המבול. האם כל היצירתיות נגנזה עם שושלת קין? חז"ל אומרים במדרש שאשתו של נח היא נעמה – אחותו של תובל-קין – כלומר, משהו מהגנים של קין מצליח להיכנס לתיבה ולשרוד. בתפיסה המקראית זה לא שהשושלת של קין ממשיכה אלא רק חלק מהתכונות הצליח לשרוד. בסיפור כשלעצמו נעמה נזכרת רק פעם אחת כאשר היא נולדת.

צורת הצגת האנשים של שושלת שת יחסית מסורבלת – באיזה גיל הוליד, כמה שנים חי לאחר מכן ואז באיזה גיל מת. מדוע יש פירוט כזה? בגלל הסירבול הזה, תיאור השושלת משתרך לאורך פרק שלם. כדי לענות על השאלה נגיע לסוף – רק כאשר מגיעים לנח, יש מדרש שם. לפי רש"י, כביכול נח הוא שהמציא את המחרשה ויגאל אותם מעבודת האדמה. בעייתיות אחת היא שתובל-קין היה ידוע כחורש הברזל הראשון, ובנוסף, איך למך ידע ממש בימים הראשונים לאחר לידת בנו שהוא יהיה זה שימציא את המחרשה?

הנתון לגבי גיל ההולדה בבראשית ה' נותן לנו ציר היסטורי. בצורה זו נדע כמה זמן עבר מהרגע שאדם הוליד את הדור השני שלו ועד נח. כאשר נח נולד, האדם הראשון היה אמור להיות בן 1056 (האדם הראשון מת בגיל 930). האדם השני שנולד בשושלת לאחר שהאדם הראשון נפטר היה נח. כאן באה משמעות מדרש השם של נח – הוא ינחם את השושלת מהקללה אשר הטיל ה' על האדם הראשון. "ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה כל ימי חייך" ß למך מקווה ש"זה ינחמנו ממעשנו ומעיצבון ידנו מן האדמה אשר אררה ה'". האם הקללה היא לגבי כל אדם ואדם, או ספציפית מדובר בחייו של האדם הראשון? הולדתו של נח מביאה הרבה תקווה לכך שהכל ישתנה והחיים יהפכו להיות טובים יותר. כגודל הציפייה – כך גודל הקריסה. "וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו." בדרך-לא-דרך בסוף התקווה של למך כן מתממשת, שכן בדורו של נח מתחיל עולם חדש לאחר שנחרב העולם הישן והרע. אכן לאחר המבול ה' מבטיח "לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם." גם אם האדם יחטא, לא יקלל את האדמה.

האם השתנה משהו מהותי בין העולם שלפני המבול לאחרי המבול? לפני המבול יש אכזבה טוטאלית מהאדם, כל מה שמעניין את האדם הוא לעשות רע. למרות שנראה שהעולם עומד להיחרב, העולם נולד מחדש. מי ערב לכך שההיסטוריה לא תחזור על עצמה? ה-שינוי הכי גלוי הוא ההתחלה של אכילת בע"ח. על מנת לענות על השאלה המהותית, נעבור לבראשית פרק ח'.

סיכומים לבגרות בתנ"ך